Rusya İ.M.Seçenov Dövlət Tibb Universitesi

Rusya İ.M.Seçenov Dövlət Tibb Universitesi

RUSYA

İ.M.Seçenov adına Birinci

Moskva Dövlət Tibb Universiteti

 

 

Əsası qoyulub

1758

Tip

Dövlət

Rektor

Pyotr Qlıboçko

Tələbə sayı

15.000

Şəhər

Moskva şəhəri

Ölkə

Rusiya

HAKKINDA

Ölkəsinin ən qocaman və ən böyük ali tibb məktəbi olmaqla Moskva İmperator Universitetinin varisi olan bu təhsil ocağı öz başlanğıcını 1758-ci ildən götürür. Bu ali məktəb dahi rus alimi Mixail Lomonosov və qraf İvan Şuvalovun təklifi əsasında təşəkkül tapmışdır. 1758-ci ildə ilk dəfə qraf İvan Şuvalovun Leypsiq Universitetindən dəvət etdiyi kimya, minerologiya və farmokologiya professoru İohan Xristian Kerştenc tələbələrlə müntəzəm məşğələlər aparmağa başlamışdır

Universitetin ilk tibb professorları ilk illərdə əsasən əcnəbilər olmuşdur. Yalnız XVIII əsrin 60-cı illərinin ortalarında tibb fakültəsinə Moskva Dövlət Universitetinin professorlarının imtahanlarından çıxmış və tələbələri "tibb dərsi öyrətməyə və onları praktikaya göndərməyə qabil" olan ilk rusiyalı gənc alimlər gəlmişdir. Professorlar S.Zıbelin, P.Veniaminov, İ.Veç, F.Politkovskiy, F.Barsuk-Moiseyev "tibb elmləri"nin Avropa universitetlərinin əksəriyyətində qəbul olunmuş qaydalara müvafiq olaraq tədrisinin ilk təşkilatçıları olublar.

Moskva İmperator Universiteti ilk dəfə 1792-ci ildə elmlər dərəcəsi təsis etmək hüququ qazanıb, 1794-cü ildə F.Barsuk-Moiseyev tərəfindən Rusiyada tibb sahəsində ilk dissertasiya işi müdafiə olunub.

XVIII əsrin ikinci yarısında tibb fakültəsi 3 kafedradan ibarət olub. Bu illər ərzində 36 məzun hazırlanıb ki, onlardan da 26-sı tibb doktoru, 17-si professor olub. Bu rəqəmlər o dövrün ölçülərinə görə nə qədər cüzi olsa da, bu, professor-müəllim kadrlarının varisliyindən xəbər verir ki, onsuz istənilən ali tibb məktəbinin uğurlu fəaliyyəti mümkün deyildir.

1804-cü ildə "Moskva İmperator Universitetinin Nizamnaməsi"nin qüvvəyə minməsi Rusiya imperiyasında tibb təhsilinin təşəkkülündə çox mühüm mərhələ olub. Nizamnamə tibb fakültələri nəzdində klinik bazanın təşkili və onun tələbələrə daxili xəstəliklər, cərrahiyyə və mamaçalıq peşələrinin öyrədilməsində tətbiqini nəzərdə tuturdu. 1805-ci ildə tibb fakültəsində Klinik İnstitut adı altında ilk klinikalar açılıb. Xəstələr üzərində ilk cərrahiyyə əməliyyatları aparan ilk professorlar F.Politkovskaya (terapevtik klinika), F.Giltebrandt (cərrahiyyə) və V.Rixter (mamaçalıq) olublar. Lakin tam surətdə klinik tədrisin tətbiqinə başlanılması yalnız XIX əsrin 20-ci illərinin sonlarında professor M.Mudrovun sayəsində mümkün olub. 1812-ci il Vətən müharibəsindən sonra tibb fakültəsinin bərpası və genişlənməsi bu alimin adı ilə bağlıdır. XIX əsrin 40-60-cı illərində Moskva İmperator Universitetinin professorlarının təşəbbüsü ilə ali tibb təhsilində islahatlar aparılıb, nəticədə klinik təhsilin yeni mərhələli sisteminə keçid, tələbələrin təhsil müddətinin uzadılması, müstəqil surətdə patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya kafedralarının təşkili, yeni klinik fakültələrin açılması mümkün olub. Bilavasitə təcrübəli həkimlərin rəhbərliyi ilə ilk təcrübənin əldə olunması tibb təhsilinin keyfiyyətinin yaxşılaşmasına yol açıb. XIX əsrin ikinci yarısı isə Rusiyada klinik tibb elminin çiçəklənməsi dövrü kimi xarakterizə olunur, bu dövrdə tibb sahəsində təkcə ölkədə deyil, onun hüdudlarından kənarda da tanınan istedadlı həkimlər yetişməyə başlayıb.
XIX əsrin 90-cı illərində Moskvada "Deviçiye pole" adlanan ərazidə unikal universitet kompleksi istifadəyə verilib və bu vaxta qədər fəaliyyət göstərir. Tezliklə 13 bina inşa olunaraq, burada 9 elmi-tədris institutu, 710 yerlik 15 kliniki müəssisə yerləşdirilib. Yeni klinik bazanın yaradılması təşəbbüsü isə Moskva İmperator Universitetinin professor və müəllimlərinə məxsus olub.

1930-cu ildə həkim kadrların hazırlanması işi yenidən təşkil olunub. Tibb fakültəsi Moskva Universitetinin tərkibindən çıxarılaraq müstəqil ali məktəb kimi yenidən qurulub və Birinci Moskva Tibb İnstitutu adlandırılıb.

1941-1943-cü illərdə müharibə dövründə Tibb İnstitutu bütün professor-müəllim heyəti ilə Ufa şəhərinə təxliyyə olunub. Ağır müharibə illərində belə təhsil ocağı 2632 həkim yetişdirib.

İvan Seçenov, 1900-cü illər

1955-ci ildə Birinci Moskva Tibb İnstitutuna İvan Mixayloviç Seçenovun adı verilib. Dahi rus fizioloqunun adı Moskva Universitetinin tibb fakültəsi ilə sıx bağlı olub. 1867-ci ildə Moskva Universitetini bitirən İ.Seçenov 1891-ci ildə artıq püxtələşmiş alim kimi təhsil ocağına qayıdıb və fiziologiya kafedrasına rəhbərlik edib. Onun səmərəli elmi-tədqiqatçılıq və pedaqoji fəaliyyəti təkcə fiziologiyanın deyil, bütövlükdə tibb elminin inkişafına böyük təsir göstərib. XX əsrdə Birinci Moskva Tibb İnstitutu milli tibb təhsili sistemində liderlik mövqeyini qoruyub. İnstitutun klinik bazası getdikcə genişlənmiş, ali məktəbin ərazisində iri klinika və elmi-nəzəri məktəblərin təşəkkülü prosesi davam edib. 1990-cı ildə İ.Seçenov adına Birinci Moskva Tibb İnstitutu adını dəyişərək Moskva Tibb Akademiyası adlandırılıb.

İ.Seçenov adına Moskva Tibb Akademiyasının 250 illik yubileyi münasibətilə Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankı tərəfindən 2008-ci ildə buraxılmış gümüş moneta

Elmi-Tədqiqat Mərkəzi

XX əsrin 90-cı illərinin siyasi və iqtisadı böhranlarına baxmayaraq təhsil ocağı özünün kadr potensialını möhkəmləndirə bilib və ölkənin aparıcı ali tibb məktəbi rolunu qoruyub. Akademiyanın professor və müəllim heyəti tərəfindən ali tibbi təhsilin və diplomdansonrakı təhsilin dövlət standartlarının işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi istiqamətində irimiqyaslı işlər görülüb. Akademiya nəzdində 6 yeni fakültə fəaliyyətə başlayıb. Yeni Elmi-Tədqiqat Mərkəzi inşa olunaraq istifadəyə verilib, döş cərrahiyyəsi, molekulyar təbabət, ictimai sağlamlıq və səhiyyənin idarə olunması kimi 3 yeni elmi-tədqiqat institutu yaradılıb.

Üniversitede dünyanın her yerinden 18 binden fazla öğrenci eğitim görmektedir. 120 bölümde iki binden fazla kalifiye uzman çalışıyor ve öğretmenlerin %85'i diploma sahibi. 

Temel eğitim programları: hemşirelik, biyoteknoloji, sosyal hizmet, yönetim alanlarında lisans derecesi; yargıçlık - halk sağlığı; uzmanlık alanları: "Tıp", "Diş Hekimliği", "Tıbbi ve koruyucu bakım", "Eczacılık", "Pediatri", "Biyomühendislik ve Biyoinformatik", "Klinik Psikoloji". 

Çok seviyeli bir mesleki eğitim eğitim sistemi uygulayarak, lisans ve yüksek lisans programları da dahil olmak üzere çeşitli uzmanlık ve eğitim alanlarında yüksek öğrenim için geniş fırsatlar sunuyoruz.

Batı eğitim standardı olan lisans derecesi, Rusya'da başarıyla uygulanmaktadır. Eğitim programı, 4 yılda geniş bilgi edinilmesini varsayar. Seçilen programa başarılı bir şekilde hakim olunması, ilgili yönde bir lisans derecesinin atanması ile onaylanır.

Lisans eğitimini tamamlayan mezunlar, yüksek lisans programında eğitimlerine devam edebilirler. Bu aşamada, öğrenciler seçilen alanda ek uzmanlık bilgisi alırlar. Yüksek lisans programı çerçevesinde eğitim programlarına başarılı bir şekilde hakim olunması, ilgili çalışma alanında bir yüksek lisans yeterliliğinin atanmasıyla onaylanır.

 

Eğitim Programları Hakkında Bilgi

"Geleceğin Tıbbı" yenilikçi eğitim programlarının bir parçası olarak "Genel Tıp" ve "Eczacılık" uzmanlıklarında eğitim de verilmektedir. Ek olarak, mesleki eğitim için ek eğitim programları uygulanmaktadır: MBA, mesleki iletişim alanında tercüman, yüksek öğretim öğretmeni. 

Bir elektronik eğitim kompleksi oluşturuluyor: uzaktan vaka teknolojileri, web teknolojileri, sanal okuma odaları ve bir elektronik kütüphane. Pratik sağlık çalışanları en son bilgileri çevrimiçi olarak alma fırsatına sahiptir. 

Üniversitemiz devasa bir bilgisayar parkı, konferans dinleyicileri için multimedya kompleksleri, internet odaları, sanal ameliyathaneler ve laboratuvarlardır. 

Birinci Moskova Devlet Tıp Üniversitesi, Rusya'daki ilk Federal Elektronik Tıp Kütüphanesinin oluşturulduğu temelinde benzersiz bir bilimsel ve tıbbi kütüphaneye sahiptir. 

Federal Eyalet Eğitim Standardının yeni neslini uygulamak için Üniversite, simülatörler, fantomlar ve simülatörler üzerinde pratik beceriler uygulamak için Mentor Medicus Eğitim Sanal Kliniği'ni oluşturmuştur. 

Üniversite, Rus sağlık sistemi için doktorların ve eczacılık personelinin eğitimi ve yeniden eğitimi için sürekli tıp eğitimi sağlar.

Yüksek kaliteli, modern eğitim, Rusya'nın sürdürülebilir kalkınmasının anahtarı, belirli bir kişinin kendini gerçekleştirmesinin temeli, herkesin sosyal ve ekonomik fırsatlarını genişletmenin temelidir.

Üniversite, dünyanın her yerinden en yetenekli öğrenciler için tam bir eğitim programları döngüsü uygular, etkili multidisipliner tıp eğitimi modelleri ve metodolojileri sunar, Rusya, yakın ve uzak gelişmekte olan ülkeler için nitelikli tıbbi personel yetiştirir. uluslararası uygulamalar.

Bakü şubesi 2015 yılında açılmıştır. Bugün burada 31.05.01 "Genel Tıp" uzmanlık alanında eğitim verilmektedir. Öğretim, Birinci Moskova Devlet Tıp Üniversitesi'nin önde gelen profesörleri ve öğretmenleri tarafından yürütülür. ONLARA. Birinci Med'in müfredat ve programlarına göre Sechenov.

Okul-Üniversite-Klinik projesi çerçevesinde, Sechenovsky üniversite öncesi üniversite, gerekli konuların derinlemesine incelenmesi de dahil olmak üzere, 10-11. bir tıp üniversitesine başarılı bir şekilde kabul edilmek için.

Temel keşif ve uygulamalı araştırma, geliştirme, uygun kalitede tıbbi bakım sağlanması ve tıbbi başarıların teşvik edilmesi eğitim süreciyle yakından bağlantılıdır.

Üniversitedeki eğitimin kalitesi, tüm çalışma süresi boyunca bilgi ve başarıların bireysel olarak değerlendirilmesini içeren bir süreç yaklaşımına dayalıdır ve üniversite öncesi eğitim, yüksek öğrenim, ek mesleki eğitim, araştırma ve yenilikçi tıp için geçerlidir. faaliyetler.

Lisans Derecesi

 Sosyal çalışma

4 YIL

Yönetmek

4 YIL

 Hemşirelik

4 YIL

Nanomalzemeler

4 YIL

 Biyoteknoloji

4 YIL

 İnsani alanda akıllı sistemler

4 YIL

 Bilgi sistemleri ve teknolojileri

4 YIL

 Malzeme Bilimi ve Malzeme Teknolojisi

4 YIL

 Mekanik ve matematiksel modelleme

4 YIL

Yüksek lisans derecesi

 Biyoloji

2 YIL

Biyoteknoloji

2 YIL

 Bilgi sistemleri ve teknolojileri

2 YIL

 İnsani alanda akıllı sistemler

2 YIL

 Nanomalzemeler

2 YIL

 Dilbilim

2 YIL

 Malzeme Bilimi ve Malzeme Teknolojisi

2 YIL

 Özel (defektolojik) eğitim

2 YIL

 Sosyal çalışma

2 YIL

 Sosyoloji

2 YIL

 Yönetmek

2 YIL

 Ekonomi

2 YIL

 Endüstriyel Eczane

2 YIL

 Halk Sağlığı

2 YIL

 Mekanik ve matematiksel modelleme

2 YIL