Uluslararası Balkan Üniversitesi IBU

Uluslararası Balkan Üniversitesi IBU

MAKEDONYA

Uluslararası Balkan Üniversitesi

Balkan Üniversitesi - Balkan Üniversitesi - Balkan ...

Slogan

Yarının liderlerini yetiştiriyoruz.

Tip

özel, vakfa ait, kar amacı gütmeyen

Kurulmuş

2006 ; 17 yıl önce

Rektör

Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem

Dekan

Prof. Dr. Hikmet Kamberaj

öğrenciler

1.075 (2018–19) 

Konum

Üsküp Kuzey Makedonya

Renkler

Altın ve Beyaz    

HAKKINDA

Uluslararası Balkan Üniversitesi (ABBR.IBU ) , merkezi Üsküp , Kuzey Makedonya'da bulunan, Vakıflara ait, kar amacı gütmeyen özel bir üniversitedir . 2006 yılında Eğitim ve Kültür Vakfı "ÜSKÜP" tarafından kurulmuştur.

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, disiplinler arası bir yaklaşımla her geçen gün küreselleşen ve rekabetin arttığı iş dünyası içinde fark yaratan bilgi ve beceriler ile donatılmış, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, üretken bireyler yetiştirir; çağdaş bilimsel ve pratik bilgi üretimine katkı sağlar. İş dünyasının ve toplumun değişen ihtiyaçlarını karşılayan, yaşadığı toplumun ihtiyaçlarını bilen, evrensel ölçülerde uygulamaya destek veren, araştırmafaaliyetleriyle desteklenen, yenilikçi ve sürdürülebilir bir eğitim ortamı içinde mesleki bilgi, tecrübe ve Bilişim-İletişim becerilerini kazanmış geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz.

Bölümler:


Lisans
• Uluslararası Ekonomi 240 ECTS, 4 Yıl
• Bankacılık ve Finans 240 ECTS, 4 Yıl
• İşletme 240 ECTS, 4 Yıl
• E-İşletme 240 ECTS, 4 Yıl


Yükseklisans
• Uluslararası Ekonomik İlişkiler 60 ECTS, 1 Yıl
• İş İdaresi (MBA) 60 ECTS, 1 Yıl


Doktora
• Ekonomi 180 ECTS, 3 Yıl

Mühendislik Fakültesi

Reformist yaklaşımlarla akademik programları ve bilimsel araştırma çalışmaları yürütmek, mevcut altyapıyı kullanarak sürekli geliştirmek; bilgi ve becerilerini yukarıya taşıyan, toplumsal ve etik sorumluluk sahibi mühendisler yetiştirmek; bilginin teknolojiye ve toplumsal faydaya dönüşümünü sağlayan temel, uygulamalı ve disiplinler arası araştırma ve eğitim programları yürütmek; yurt içi ve dışında sanayii, sivil toplum ve kamu kuruluşları ile yakın işbirliği kurarak çalışmalar yürütmek, ülke kalkınmasına ve toplum refahına katkıda bulunmaktır. İleri teknoloji gelişmeleri takip ederek, ülkedeki ilklere imza atacak, robotik gelişmeleri destekleyecek ve bu alanda dünyada ses getirecek çalışma yapabilecek geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz.

Bölümler:


Lisans

• Mimarlık 240 ECTS, 4 Yıl
• Endüstri Mühendisliği Yönetimi 240 ECTS, 4 Yıl
• İnşaat Mühendisliği 240 ECTS, 4 Yıl
• Bilgisayar Mühendisliği 240 ECTS, 4 Yıl
• Yapay Zeka 240 ECTS, 4 Yıl


Yükseklisans
• Mimarlık 60 ECTS, 1 Yıl
• Endüstri Mühendisliği Yönetimi 60 ECTS, 1 Yıl
• İnşaat Mühendisliği 60 ECTS, 1 Yıl
• Bilgisayar Mühendisliği 60 ECTS, 1 Yıl


Doktora
• Bilgisayar Mühendisliği 180 ECTS, 3 Yıl

Eğitim Fakültesi

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri eğitime ve bilime verdikleri önemle ölçülmektedir. Eğitim sisteminin en önemli belirleyicisi, sistemi işleten bireylerin niteliğidir. Bu bağlamda, Eğitim Fakültemiz çağın gereklerine uygun, nitelikli öğretmenler yetiştirmektedir. Bununla birlikte fakültemiz bünyesinde yer alan Psikoloji ve PDR bölümleriyle, insan piskolojinin her zaman kılavuza ihtiyaç duyacağı nitelikli güçlü bireylere ihtiyaç duymasından dolayı, bu bölümlerdeki öğrecilerimiz de tıpki bir öğretmen yetiştirme heassiyetiyle bu fakültede ki öğrencilerimizi topluma faydalı, yaşadığı toplumun hasasiyetlerinin farkında olan ve toplumuna rehber olabilecek geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz.

Bölümler:


Lisans

• İngilizce Öğretmenliği 240 ECTS, 4 Yıl
• Türkçe Öğretmenliği 240 ECTS, 4 Yıl
• Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 240 ECTS, 4 Yıl


Yükseklisans
• İngilizce Öğretmenliği 60 ECTS, 1 Yıl
• Türk Dili ve Edebiyatı 60 ECTS, 1 Yıl


Doktora
• Türk Dili ve Edebiyatı 180 ECTS, 3 Yıl

Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi’nde kaliteli hukuk eğitimi kaliteli ve kanıtlanmış mevzuatın öğretilmesi yanında ezbercilikten uzak davranan, hukuki olayları ve sorunları aklın, mantığın ve vicdanın terazisinde tartabilen, yorum yapma yeteneğine sahip, çatışan çıkarları doğru ve kararlılıkla değerlendirip dengeleyebilen, Uluslararası Hukukun baz alındığı, toplumsal demokratik gelişime katkı sağlayacak, adeleti tahsisi edecek bireyler yetiştirmek en önemli gayemizdir. Hukuk Fakültesimiz nitelikli hukuk eğitimi gerçekleştirirken uluslararası düzeyde bilgi üreten, sürekli gelişen, ulusal ve evrensel boyutta topluma katkı sağlayan, yetiştirdiği yüksek hukuk nosyonuna sahip insan ve ürettiği bilgi ile örnek gösterilen, mensubu olmaktan onur duyulan bir üniversitenin fakültesi olmaktır.

Bölümler:


Lisans

• Hukuk 240 ECTS, 4 Yıl
• Siyasal Bilimler 240 ECTS, 4 Yıl


Yükseklisans
• İdari Hukuk 60 ECTS, 1 Yıl
• Uluslararası Hukuk 60 ECTS, 1 Yıl

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi lisans eğitimi ile donanımlı Diş Hekimleri yetiştirmek, araştırmalar yaparak bilime katkıda bulunmak ve Uluslararası yaygınlığa sahip Üniversiteler ile akademik iş birliği içinde bulunmak ve uluslararası tanınırlığa sahip olmaktır. Uluslararası Balkan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan öğrencilerimizin çağın gerekliliğini karşılayan güncel bilgi ve deneyime sahip en son teknolojiyi kullanabilen diş hekimleri olarak ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde görev alabileceklerdir.

Bölümler:


Lisans

• Diş Hekimliği 300 ECTS, 5 Yıl

İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Öğrencilerine çağdaş düzeyde eğitim sunan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, öğrencilerinin uzmanlık alanlarında analitik düşünceye sahip, uygulama ve araştırma yeteneği gelişmiş, uluslararası platformlarda yer alabilecek donanımlı ve girişimci bireyler olarak mezun olmalarını hedeflemektedir. Bilimselliği temel alarak,
çağdaş ve eleştirel bakış açısına sahip, insani ve etik değerlere bağlı olarak ulusal, uluslararası alanlarda çalışmalara katkıda bulunup bilim üretmeyi hedeflemektir. Teorik alandaki bilimsel çalışmaların yanında öğrencilere sunduğu uygulama olanaklarıyla da öğrencilere eşsiz bir bilim ve uygulama ortamı sağlanmaktadır.

Bölümler:


Lisans

• Psikoloji 240 ECTS, 4 Yıl


Yükseklisans

• Klinik Psikolojisi 60 ECTS, 1 Yıl

İletişim Fakültesi

İletişim Fakültesi olarak hazırladığımız nitelikli eğitim programlarımız ile alanında uzman öğretim kadromuz, çağın gereklerine uygun teknik altyapımızla ülkemizin ve bölgemizin en iletişim fakültelerinden biri olmakta kararlıyız. Bu vizyona ulaşmak için toplumsal duyarlılığa sahip, yeterli entelektüel birikim elde etmiş, etik ilkelerden asla ödün vermeyen, alanıyla ilgili uzmanlık ve teknik bilgilere sahip, İş dünyasının ve toplumun değişen ihtiyaçlarını karşılayan, yaşadığı toplumun ihtiyaçlarını bilen, evrensel ölçülerde uygulamaya destek veren, ülke ve toplum ihtiyaçlarının farkında olan iletişim alanında geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz.

Bölümler:


Lisans

• Halkla İlişkiler ve Pazarlama İlişkileri 240 ECTS, 4 Yıl
• Yeni Media ve İletişim 240 ECTS, 4 Yıl


Yükseklisans

• Halkla İlişkiler 60 ECTS, 1 Yıl

Sanat Ve Tasarım Fakültesi

Kuzey Makedonya’nın eğitim alanındaki en iyi üniversitesi seçilen üniversitemizin kaliteli eğitimine yakışır disiplinlerarası eğitim sunarak siz gençleri güzel yarınlara taşımayı hedeflemekteyiz. Balkan ile Anadolu’nun kültürünü sentezleyebilen, bilgili, bilimsel araştırmaya açık, sanat tarihi ve tüm sanat disiplinleriyle donanımlı,
modern ve çağdaş anlayışları takip edebilen, Kendi toplumsal dinamiklerini tanıyan, kültür değerlerini temel alan, Teknik ve ilmi gelişmeleri yakından takip edebilen, Sanat ve Tasarım alanında özgün ve yeni projeler üretebilen, Sanat eserini insanlar üzerindeki etkisini kurgulayabilen, geleceğin sanatçılarını yetiştiriyoruz.

Bölümler:


Lisans

• Grafik Tasarım 240 ECTS, 4 Yıl
• Moda Tasarımı 240 ECTS, 4 Yıl
• Görsel Sanatlar 240 ECTS, 4 Yıl


Yükseklisans

• Grafik Tasarım 60 ECTS, 1 Yıl
• Görsel Sanatlar 60 ECTS, 1 Yıl

Hemşirelik Yüksek Okulu

Uluslararası Sağlık camiasında saygın yer edinecek, Bilim ve teknolojiye dayalı çağdaş yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş, meslek alanında yetkin, ülke gereksinimlerine yönelik uluslararası standartlarda sağlık profesyonelleri yetiştirmek için kurulan fakültemiz; Hemşirelik ve Ebelik ingilizce Lisans programlarıyla geleceğin sağlıkçılarını yetişitiriyoruz. Acıbadem Üniversitesi ve Acıbadem Sistina Hastaneleriyle iş birliğiyle faaliyete başlayan, Hemşirelik Fakültesi sahip olduğu Simulasyon Merkezi ile Kuzey Makedonya’da bir ilke imza atıyor. IBU Hemişerlik Yüksekokulu’nun vizyonu, deneyimli kadrosu, güncel teknolojik donanımı, uluslararası düzeyde iş birlikleri ve bilimsel araştırmaları uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir hemşirelik yüksekokulu olma gayesindedir.

Bölümler:


Lisans

• Hemşirelik 180 ECTS, 3 Yıl
• Ebelik 180 ECTS, 3 Yıl