Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Omorfo

Slogan

Kıbrıs'ta Eğitim Sağlıkla Başlıyor

Kuruluş

2016

Tür

Özel

Eğitim dil(ler)i

İngilizce ve Türkçe

Rektör

Prof. Dr. İbrahim Levent Taner

Konum

Güzelyurt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Okul renkleri

Koyu Kırmızı ve Beyaz         

HAKKINDA

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, 2016 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir şehri olan Güzelyurt'ta kurulan bir üniversitedir. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi sağlık uygulama merkezi vizyonuyla 2017 yılı itibarıyla YÖK akreditasyonunu almış ve 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve birçok ülkeden öğrencileri ile büyümeye devam edecek bir eğitim ve yaşam alanı haline gelmiştir. 80,000m2 açık ve 20,000m2 kapalı alanda kurulu üniversite, 10.000 öğrenci kapasitesine sahiptir. 

Uygulama odaklı altyapısı ile kurulmuş olan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, bütün fakülteleri, yüksekokulları, enstitüleri, laboratuvarları, atölyeleri, bilgisayar merkezleri, kültür merkezleri, kütüphanesi, yurtları, ve diğer sosyal ve sportif tesisleri ile şehrin tam merkezinde bir kampüs üniversitesi olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine büyüyerek devam etmektedir.

Dünya Standartlarında Diş Hekimliği Eğitim Modeli

 

Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye standartlarının çok daha üzerindeki teknolojilerle donatılmış laboratuvarları ve uluslararası bilinirliğe sahip uzman akademik kadrosuyla dünya standartlarında uygulamalı eğitim vermektedir.

Üniversitemiz, deneyimli akademisyenlerimizin denetiminde, öğrencilerimizi çağın ”robotik-tekno diş hekimliği doğrultusunda dünya diş hekimi” olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.  

Fakültelerini başarı ile bitiren meslektaşlarımız tüm dünyada geçerli bir diplomanın sahibi olurlar ve onları yurt içinde ve dışında çeşitli çalışma olanakları bekler. Mezunlarımız kamu veya özel hastanelerde, akademik kariyer ve araştırma yapmak amacıyla üniversitelerde, araştırmacı olarak özel ve kamuya ait araştırma enstitülerinde, medikal ve sağlık ürünleri üreten ve/veya pazarlayan özel şirketlerde veya kendi muayenehanelerinde çalışabilirler. 

İş imkanları öğrencilerin mezun olduğu anabilim dalına göre değişiklik gösterebilir. Üniversitemizde 8 adet anabilim dalı bulunmaktadır.

Bölümleri


Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti)

Endodonti

Ortodonti

Periodontoloji

Protetik Diş Tedavisi (Prostodonti)

Restoratif Diş Tedavisi

Anabilim dalına göre değişebileceği gibi genel olarak Diş Hekimliği bölümü mezunlarının iş imkanları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Kamuda ya da serbest diş hekimi olarak çalışabilirler.

Sağlık Bakanlığına bağlı tüm hastahane, ağız-diş sağlığı merkezleri ve polikliniklerinde çalışabilirler.

Kişisel muayenehanelerini açıp serbest hekim olarak veya meslektaşları ile ortak poliklinikler kurarak çalışabilirler.

Özel hastaneler, ağız-diş sağlığı merkezleri ve polikliniklerde kadrolu diş hekimi olarak çalışabilirler.

Devlet ve vakıf üniversitelerinde akademik kariyer imkanı bulunuyor.

Diş hekimliği ve temel tıp bilimleri alanında bilim doktorası yapabilir, diş hekimliğinde uzmanlık yapabilir.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık yapmak isteyen mezunlar; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl bir kez düzenlenmekte olan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonucuna göre uzmanlık eğitimine kabul edilerek, tercihlerine göre devlet ve vakıf üniversitelerinin Diş Hekimliği Fakültelerinde ya da Sağlık Bakanlığı adına Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimlerine başlarlar.

Bilim doktorası yapmak isteyen mezunlar; devlet veya vakıf üniversitelerinde diş hekimliği fakültelerinde klinik diş hekimliği doktora programları ve tıp fakültelerinin temel tıp bilimleri doktora programlarına başvurabilirler. Değerlendirme sonucunda başarılı olanlar Bilim Doktorası eğitimine başlarlar.

Diş Hekimlerine akademik kariyer veya bir branşta yetkinlik kazanma olanakları da açıktır. Hem doktora programları, hem de tüm anabilim dallarında meslektaşlarımıza yeni ufuklar açan uzmanlık eğitimi programları (DUS) bu olanakların başında gelir. Amacımız, bu olanaklara ulaşmak isteyen meslektaşlarımızı çağdaş bilgi ve yöntemlerle yetiştirmektir

Eczacılık


Eczacılık, teorik eğitim ve uygulamalı eğitimin aynı anda verildiği bir meslek dalıdır. Bu doğrultuda, hem dersliklerimiz, hem de eğitim ve araştırma laboratuarlarımız en çağdaş örnekler göz önünde bulundurularak planlanmış ve gerçekleştirilmiştir.

Eczacılık Fakültesi olarak amacımız, aramızda geçireceğiniz beş yıllık eğitim-öğretim yaşamınız boyunca, sizleri en iyi şekilde yetiştirmektir. Bu amaçla, sizleri bir taraftan çağdaş bilgi birikimi ve deneyimine sahip seçkin öğretim üyesi kadromuza emanet ederek güncel mesleki bilgilerle donatırken, diğer taraftan mesleki yaşama hazırlayacağız. 

Eczacılık, ilaçların hem üretim ve dağıtım aşamalarını hem de insanların vücutlarına nasıl etki edeceğini inceleyen ve bu ilaçların geliştirilmesine katkı sağlamaya yönelik çalışmalar yürüten bir bilim dalıdır.

Türkiye’de Eczacılık eğitimi ilk yıllarında 3 yıllık olarak verilmiş, daha sonra 1938-2005 yılları arasında 4 yıla çıkmıştır. Günümüzde ise Eczacılık Bölümü’nün eğitim süresi 5 yıldır.

Sayısal alandan tercih yapacak birçok öğrencinin yıllardır favori bölümlerinden biri olan Eczacılık Bölümü’nde öğrenciler genel olarak kimya ve biyoloji ağırlıklı dersler görürler. Eczacılık Fakülte’sinde okuyan herkes için yapılabilecek tek şey eczane eczacılığı olarak düşünülür ama iş alanı, sadece mezun olur olmaz bir ecza dükkanı açmakla sınırlı değildir. AR-GE merkezlerinde, hastanelerde, ilaç fabrikalarında çalışabilir ve akademisyenlik yapabilirler. Ayrıca Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı (EUS)’na girerek klinik eczacılık da yapabilirler. Klinik eczacılık hasta odaklı çalışan bir birimdir. Eczacılar tüm hastaları için bir takip dosyası tutarlar. Bu dosyada hastanın kişisel bilgilerinin, hastalık ve kullandığı ilaç geçmişi ve tedavi uygulamaları yer alır. Hasta izlenmesinde eczacılara kolaylık sağlar. Klinik eczacılık eğitimi ülkemizde ilk olarak Marmara Üniversitesi’nde Klinik Farmasi Yüksek Lisans Programı adıyla verilmiştir.

Eczacılık Fakültesi’nde okuyan öğrenciler eğitimleri boyunca: Temel bilgi teknolojisi, analitik kimya, organik kimya, eczacılık tarihi ve terminolojisi, temel eczacılık bilimleri, eczacılık mevzuatı, eczacılık ve temel tıp bilimleri, farmasötik hammaddeler, farmasötik kimya, farmasötik teknoloji, klinik biyokimya, tıbbi ilkyardım, farmakoloji, eczacılık deontolojisi ve etik, farmakoloji uygulama gibi birçok alan dersinin yanı sıra; etnobotanik, besin güvenliği ve analizi, klinik parazitoloji, vitamin ve koenzimler, hastaların biyokimya temelleri, polimer kimya, serbest radikaller ve antioksidanlar gibi birçok dersi alabilirler.

Eczacılık bölümü gerçekten severek okunduğu takdirde sizi zorlamayacaktır; ancak yalnızca sıralamanız yettiği için veya başka sebeplerle yazmak durumunda kalınıp okunan bir bölüm olursa oldukça zorlayıcı bir 5 yıl yaşayabilirsiniz. Bunların yanı sıra kimya ile biyolojiyi sevmeniz ve insan ilişkilerinizin iyi olması sizin için avantaj olacaktır.

Mühendislik

Kuzey Kıbrıs'ın en gelişmiş laboratuvarlarına sahip olan üniversitemizin Mühendislik Fakültesi çatısı altında Biyomedikal Mühendisliği bölümü ile faaliyet göstermektedir.


Biyomedikal mühendisliği, geleneksel mühendisliğin analitik deneyimlerinden yararlanarak, biyoloji ve tıpta karşılaşılan problemlerin çözümü için çalışan ve teşhis, izleme ve tedavi dahil olmak üzere sağlık bakımı konusunda genel anlamda ilerlemeler sağlamayı hedefleyen, mühendisliğin tasarım ve problem çözme becerilerini tıbbi biyolojik bilimlerle birleştirerek mühendislik ve tıp arasındaki boşluğu kapatmayı amaçlayan bir mühendislik dalıdır. Öğrencilerin bu mühendislik dalını seçmelerindeki etkenler; insanlara hizmet etme hazzı, canlı sistemlerle yapılan çalışmalarda görev alma ve en ileri teknolojileri tıbbi bakımın kompleks alanlarında uygulayabilme heyecanı olarak özetlenebilir.

Biyomedikal mühendis, doktor, hemşire, terapist ve teknisyen gibi tıbbın diğer profesyonelleriyle bir arada çalışır. Biyomedikal mühendislerin çalışma konuları, cihazların ve yazılımların tasarımından, pek çok teknik kaynaklardan bilgileri derleyip yeni prosedürler geliştirmeye ve klinik problemleri çözme amacıyla araştırmalar yapmaya kadar geniş bir alana yay teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan mekanik ve elektronik cihaz ve sistemlerin tasarım, üretim, geliştirme, teknik işletme ve bakım-onarım faaliyetleri de yer alır. Bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, nükleer tıp ve ultrasonik görüntüleme sistemleri,pet görüntüleme, renkli ultrasonik fiber endeskoplar, çeşitli tipte lazer cihazları, bu alanda kullanılan örnek cihazlardandır

Sağlık Bilimleri Bölümleri :

Sosyal ve Beşeri Bilimleri:

 

Piskoloji

İşletme ( İNGİLİZCE )

Yüksek Okullar


Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Fakülteler ve Bölümler

Tıp Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Endodonti

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Ortodonti

Pedodonti

Periodontoloji

Protetik Diş Tedavisi

Temel Tıp Bilimleri

Veterinerlik Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik (ing)

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi (Lisans)

Beslenme ve Diyetetik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Ebelik

Sağlık Yönetimi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Rehberlik Psikolojik Danışmanlık

Sosyoloji

Sosyal Hizmet

İşletme

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Rekreasyon

Spor Yöneticiliği

Antrenörlük Eğitimi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ağız Diş Sağlığı

Adalet

Anestezi

Ameliyathane Hizmetleri

Diş Protez Teknolojileri

Diyaliz

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

İlk ve Acil Yardım

Radyoterapi

Odyometri

Optisyenlik

Çocuk Gelişim