Azerbaycan Spor Üniversitesi

Azerbaycan Spor Üniversitesi

Azərbaycan

Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

 

 

Əsası qoyulub

1930

Rektor

Fuad Hacıyev 

Ünvan

Bakı ş., Fətəli xan Xoyski prospekti

HAKKINDA

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası (ADBTİA) — Azərbaycanda ali təhsil müəssisəsi. Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının 90 illik tarixi var. Əsası 1930-cu ildə qoyulmuşdur. İlk illər institutda 11 kafedra yaradılmışdır. Tədris Azərbaycan, rus, gürcü və erməni dillərində aparılmış, əvvəlcə 3 illik, sonra isə 4 illik təhsil sistemi qəbul edilmişdir. 1936-cı ildən bu ali məktəb Zaqafqaziyada Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir. Bu dövrdə institutda ictimai elmlər, anatomiya, biologiya, kimya, gigiyena, fizika, fiziologiya, riyaziyyat, bədən tərbiyəsinin texnikası və metodikası kafedraları açılmışdır.

1941-ci ildə başlayan İkinci Dünya müharibəsi dövründə institutun yüzlərlə müəllim və tələbəsi ölkəni müdafiə etmək üçün müharibəyə qoşuldu, arxa cəbhədə müalicə bədən tərbiyəsi vasitəsilə yaralı əsgərləri yenidən həyata qaytarmaq üçün çalışdılar.

1969-cu ildə institut üçün yeni binanın tikintisinə başlamış və 1972-ci ildə onun açılışı olmuşdur.1998-ci ildə institutun bazasında Milli Olimpiya Akademiyası yaradılmışdır və o, Azərbaycanda Olimpiya ideyalarını, sağlam həyat tərzini, ədalətli oyun və davranış qaydalarını gənclər arasında, ümumiyyətlə, əhali arasında təbliğ etməyi öz üzərinə götürmüşdür. 1999-cu ildə Milli Olimpiya Akademiyası "Olimpizmin tarixi və fəlsəfəsi" üzrə I konfransını keçirmiş, bu konfransda Rusiyanın və Gürcüstanın Milli Olimpiya Akademiyalarının nümayəndələri də iştirak etmişlər.
Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu (1936-1999) - 1936-cı ildə ali məktəb fəaliyyətini Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu kimi davam etdirməyə başladı. Bu dəyişiklik institutun işini yenidən qurmağına, milli müəllim kadrlarının artırılmasına, elmi axtarışların istiqamətlərinin müəyyən edilməsinə, daha çox azərbaycanlı gəncin ali idman təhsilinə yiyələnməsinə hesablanmışdı. Yenidən formalaşma dövründə institutda ictimai elmlər, anatomiya, biologiya, kimya, gigiyena, fizika, fiziologiya, riyaziyyat, bədən tərbiyəsinin texnikası və metodikası kafedraları fəaliyyət göstərirdi. Ali məktəbin 1937-ci il buraxılışında məzunların sayı 40 nəfər oldu. Onlardan 15 nəfəri azərbaycanlı idi. Əvvəlki üç buraxılışla müqayisədə milli məzunların sayında kəskin artım aşkar hiss olunurdu.

 BÖLÜMLER


 Koçluk


"Koçluk" uzmanlığı, spor endüstrisinde stratejik bir rol oynayan uzmanları hazırlar. Azerbaycan'ın uluslararası spor kuruluşları tarafından bir spor ülkesi olarak tanındığı bir dönemde, bu alanda yüksek vasıflı personele büyük talep var. Bu programdan mezun olanlar, genel eğitim okullarında, kulüplerde, spor topluluklarında, devlet ve devlet dışı spor derneklerinde, özel spor kurumlarında, spora yönelik okullarda, çocuk ve genç milli takımlarında nitelikli eleman gibi alanlarda antrenörlük yapma fırsatı bulurlar. . Program, en iyi uluslararası uygulamalara dayalı olarak tasarlanmıştır.

"Koçluk" programının öğrencileri düzenli olarak staj programlarına dahil olurlar. Staj sırasında tanınmış, yüksek nitelikli koçlarla iletişim kurar ve pratik bilgiler edinirler.

Ayrıca teorik ve pratik beceriler kazanan öğrenciler, ek mesleki gelişim programlarında veya "Spor Antrenmanının Teori ve Metodolojisi" yüksek lisans programında eğitimlerine devam etme imkanına sahip olurlar.

Beden eğitimi ve hizmet öncesi öğretmenliği


"Beden eğitimi ve meslek öncesi eğitim öğretimi" programı, öğrencilerin beden eğitimi ve insan vücudunun aktivitelerini öğrenmelerine ve keşfetmelerine yardımcı olur. Bu, faaliyet alanında insan vücudunun genel refahının iyileştirilmesini sağlar

Bu yeterliliği kazanan uzmanlar, genel eğitim okullarında, spora yönelik okullarda, uzmanlaşmış mesleki eğitim kurumlarında, öğrencilere ders dışı beden eğitimi veren birimlerde ve özel spor alanlarında beden eğitimi öğretmeni olarak çalışma imkanına sahip olurlar.

Fiziksel hazırlık, bireysel motor yeteneklerin gelişiminin planlanması ve uygulanması, öğrencilerin fiziksel ve fonksiyonel gelişimi, motor yetenekler üzerinde sistematik kontrol beden eğitimi öğretmeninin mesleki faaliyetinin bir parçasıdır.

FTÇHM öğrencileri düzenli olarak staj programlarına dahil olmaktadır. Uygulama sırasında deneyimli beden eğitimi öğretmenleri ile iletişim kurar ve pratik bilgiler edinirler.

Ayrıca teorik ve uygulamalı beceriler kazanan öğrenciler, ek mesleki gelişim programlarında veya “Beden Eğitimi Teori ve Metodolojisi” yüksek lisans programında eğitimlerine devam etme imkanına sahiptir.

Beden eğitimi ve sporda rehabilitasyon


Modern dünya spor eğitiminde bu uzmanlık en öncelikli uzmanlık alanlarından biri olarak kabul edilmektedir. "Sporda beden eğitimi ve rehabilitasyon" uzmanı doktorlarla (spor doktoru, travmatolog-ortopedi doktoru, nöropatolog, beyin cerrahı, kardiyolog, kalp damar cerrahı, fizyoterapist vb.) yakın işbirliği içindedir. Sporculara, hastalıktan veya travmadan muzdarip insanlara yardımcı olur. Aktivitelerini ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla rehabilitasyon hizmetleri vermektedir.

"Fizyoloji", "Biyokimya", "Psikoloji", "Biyomekanik", "Kinesiyoloji", "Kinezyoterapi" vb. gibi konular öğretilir.

Program dahilinde teorik bilgileri pekiştirmek için prakriki çalışmaları da yapılmaktadır. Çeşitli yaralanma ve hastalıkları olan hastaları muayene eder ve tedavi planı hazırlar.

Eğitim, Azerbaycan Tıp Üniversitesi öğretmenleri ve Azerbaycan Devlet Beden Eğitimi ve Spor Akademisi öğretmenleri tarafından yürütülür.

Mezunlar mezun olduktan sonra spor federasyonlarında, spor okullarında, rehabilitasyon merkezlerinde, beden eğitimi ve spor dispanserlerinde ve diğer kurumlarda fizyoterapist yardımcısı veya fizik rehabilitasyon eğitmeni olarak çalışabilirler.

Program mezunları “Beden eğitimi ve sporda tıbbi-biyolojik hizmet” yüksek lisans programında öğrenimlerine devam edebilirler.

Spor Yönetimi ve İletişimi


"Spor Yöneticiliği ve İletişimi" lisans programı, spor yöneticiliği, planlama, organizasyon ve pazarlama odaklı mesleklerde profesyonel iletişim becerileri ile kariyerlerini geliştirmek isteyenler için geniş bir fırsat yelpazesi sunmaktadır.

Azerbaycan bölgenin önde gelen spor ülkesi olarak biliniyor. Bundan doğan ihtiyaçlar doğrultusunda uluslararası spor sektöründe rekabetçi, yetkin, profesyonel personel yetiştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Programın mezunları, çok sayıda devlet ve devlet dışı spor organizasyonlarında, yerel ve uluslararası spor etkinliklerinde ve spor dışı sektörlerde sosyal projelerin uygulanmasında yetişmiş personel olarak çalışabilirler.

Bu uzmanlığın müfredatı, en iyi uluslararası uygulamalara dayalı olarak tasarlanmıştır. Burada Azerbaycan eğitim sisteminin ve uluslararası tecrübenin gereklerine uygun olarak “Spor yönetimi”, “Spor iletişimi”, “Spor ekonomisi”, “Pazarlama ilkeleri”, “Medya ve halkla ilişkiler” vb. konular öğretilir.

"Spor yönetimi ve iletişim" öğrencileri, uygulama programlarına, spor etkinliklerine ve uygulamalı çalışmalara yoğun bir şekilde dahil olurlar. Bu süreç, okudukları uzmanlık alanında daha iyi uzmanlaşmalarına, profesyonel bir ağ oluşturmalarına ve gelecekte daha kolay iş bulmalarına yardımcı olur.

Sunulan lisans programı, ilgili alanlarda kapsamlı bilgiye sahip uzmanlar hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu uzmanlar, yüksek rekabet koşullarında uluslararası arenada söz sahibi olma potansiyeline sahiptir.

Programdan mezun olanlar “Spor Yöneticiliği” veya “Spor Gazeteciliği” yüksek lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler.