TC İstanbul Üniversitesi

TC İstanbul Üniversitesi

TC

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi logosu

Slogan

Tarihten Geleceğe Bilim Köprüsü

Yeni Çağda Öncüydük Bilgi Çağı”nda da Öncü Olacağız

Kuruluş

30 Mayıs 1453 (569 yıl önce) (tarihî)
1 Ağustos 1933 (89 yıl önce) (modern)

Tür

Devlet üniversitesi

Eğitim dil(ler)i

Türkçe ve İngilizce

Bağlılık

Yükseköğretim Kurulu

Rektör

Prof. Dr. Mahmut Ak

HAKKINDA

İstanbul Üniversitesinin simgesi olan giriş kapısı ve arka kısımda görülen Beyazıt Kulesi

İstanbul Üniversitesinin kuruluşuna ilişkin tezler 1321 yılına kadar gidebilmektedir. Alman tarihçi Richard Honig, bugün Beyazıt Yerleşkesi'ndeki merkez binanın bulunduğu yerde Roma üniversiteleriyle eşdeğer nitelikte tıp, hukuk, felsefe ve edebiyat eğitimi veren bir kurumdan söz eder ve bu kurumun kurulduğu 1 Mart 1321 tarihinin bir bakıma İstanbul'da eğitimin başlangıç tarihi olduğunu belirtir.

Türk tarihçiler ise İstanbul Üniversitesinin kuruluşunu 1453 olarak kabul ederler. İstanbul'un Fethi'nin ertesi günü 30 Mayıs 1453'te kentte yapılan toplantılarda kentte bir eğitim kurumunun kurulmasının kararlaştırılır. Bu karar üzerine 1470 yılında Fatih Camii çevresinde sekiz bölüm halinde açılan ve sekiz avlulu anlamına gelen Sahn-ı Seman Medreseleri günümüzde İstanbul Üniversitesinin kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple İstanbul Üniversitesinin logosunda kuruluş tarihi 1453 olarak yazmaktadır. Bir dönem İstanbul Üniversitesi rektörlüğünü de üstlenen hukukçu Cemil Bilsel ise üniversitenin kuruluş yılının Sahn-ı Seman Medreseleri'nin açıldığı yıl olan 1470 olduğunu belirtir.

Ana madde: Darülfünun

Osmanlı Devleti'nde Avrupa tarzında modern bir üniversite kurma girişimleri 1846'da başlamıştır. 1863, 1870 ve 1874'teki başarısız denemelerden sonra nihayet II. Abdülhamid'in fermanıyla 31 Ağustos 1900'de Darülfünûn-ı Şahane adı verilen ilk üniversite açılmıştır. İstanbul Üniversitesi, işte bu kurumun doğrudan devamıdır. Ayrıca Atatürk, Yahya Kemal Beyatlı'nın önerisiyle Darülfünun'a "fahrî müderris" seçilmiştir.

Fakülteler

İstanbul Üniversitesine bağlı 17 fakülte bulunmaktadır. Ayrıca üniversiteye bağlı bir hemşirelik fakültesinin kurulması için çalışmalar sürmektedir. Üniversitenin eğitim verdiği fakülteler şunlardır

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Edebiyat Fakültesi

Fen Fakültesi

Hemşirelik Fakültesi

Hukuk Fakültesi

İşletme Fakültesi

İktisat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

İletişim Fakültesi

İstanbul Tıp Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Orman Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Su Bilimleri Fakültesi

Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Enstitüler

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü

Çocuk Sağlığı Enstitüsü

Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü

İşletme İktisadı Enstitüsü

Muhasebe Enstitüsü

Onkoloji Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Yüksekokullar

Devlet Konservatuvarı

Yabancı Diller Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Adalet Meslek Yüksekokulu

Güvenlik ve Koruma Bilimleri Meslek Yüksekokulu

 

Klinik Bilimler Bölümü

Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı

Oral İmplantoloji Anabilim Dalı

Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Pedodonti Anabilim Dalı

Periodontoloji Anabilim Dalı

Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı

Endodonti Anabilim Dalı

Ortodonti Anabilim Dalı

Eczacılık Fakültesi  Anabilim Dalları

Analitik Kimya

Biokimya

Farmakognozi

Farmakoloji

Farmasötik Botanik

Farmasötik Kimya

Farmasötik Mikrobiyoloji

Farmasötik Teknoloji

Farmasötik Toksikoloji

Edebiyat Fakültesi Akademik Bölümler

Fakülte binasının dış görünümü

İç avlu

İç merdivenler

Türk Dili ve Edebiyatı

Tarih

Coğrafya

Doğu Dilleri ve Edebiyatları

Arap Dili ve Edebiyatı

Fars Dili ve Edebiyatı

Urdu Dili ve Edebiyatı

Çin Dili ve Edebiyatı

Kore Dili ve Edebiyatı

Batı Dilleri ve Edebiyatları

Fransız Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Alman Dili ve Edebiyatı

İspanyol Dili ve Edebiyatı

İtalyan Dili ve Edebiyatı

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri

Latin Dili ve Edebiyatı

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı

Hititoloji

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

Prehistorya (Tarih Öncesi Arkeolojisi)

Sanat Tarihi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Felsefe

Sosyoloji

Antropoloji

Psikoloji

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çeviribilim

Almanca Mürtercim Tercümanlık

İngilizce Mürtercim Tercümanlık

Fransızca Mürtercim Tercümanlık

Slav Dilleri ve Edebiyatları

Rus Dili ve Edebiyatı

Leh Dili ve Edebiyatı

Makedon Dili ve Edebiyatı

Müzecilik

Bilim Tarihi

Dilbilim

Fen Fakültesi Bölümler

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Biyoloji

Fizik

Matematik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Kimya

İktisat Fakültesi Mevcut Bölümler

İngilizce İktisat Bölümü

İktisat Bölümü

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Maliye Bölümü

Ekonometri Bölümü

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

İşletme Bölümü

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Yönetim Bilişim Sistemleri

Orman Fakülteye Bağlı Bölümler

Orman Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı

Orman Endüstri Mühendisliği

Siyasal Bilgiler Fakültesi Bölümler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Siyaset Bilimi Anabilim Dalı

Siyasi Tarih Anabilim Dalı

Devletler Hukuku Anabilim Dalı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

İktisat Anabilim Dalı

Maliye Anabilim Dalı

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı