TC Bursa Mudanya Üniversitesi

TC Bursa Mudanya Üniversitesi

TC

BURSA

Mudanya Üniversitesi

Mudanya Üniversitesi Logosu.png

 

Slogan

Değer Kat, Fark Yarat

Kuruluş

11.03.2022

Başkan

Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl

Konum

Çağrışan Mah. 2029 Sok. No:1 Mudanya/BURSA
 

Yerleşke

  Mudanya,Bursa

HAKKINDA

Mudanya Üniversitesi, kuruluş çalışmalarına 2016 tarihinde, Bursa'nın Endüstri 4.0 sürecine adım attığı ve sanayinin teknik ve ara eleman taleplerinin değerlendirildiği arama ve araştırma konferanslarıyla başladı.

Buna bir de grubumuzun eğitim alanındaki faaliyetleri ve hayatını eğitime adamış, eğitim alanında birçok başarıya imza atmış olan Mütevelli Heyeti Başkanımız Gıyasettin Bingöl'ün Bursa'ya bir vakıf üniversitesi kazandırmak hedefi de eklenince, Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı kurulması kararlaştırıldı.

Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı'nın kuruluşu 04.02.2017 tarih ve 29969 sayılı yasa Resmi Gazetede ilan edildi.

Bu Vakıf 2017-2019 döneminde Bursa da sivil ve resmi kurumlar ile "Nasıl bir Üniversite" konusunda sayısız arama konferansı düzenledi.

Elde edilen bilgi ve talepler ışığında 2019 yılında inşaatına başlanan Mudanya Üniversitesi, Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 11.03.2022 tarihinde TBMM'den oy birliği ile kanunlaşarak kuruldu.

ÇAĞRIŞAN KAMPÜSÜ
Üniversitemiz, yüksek standartlarda donanıma sahip, yeşillikler arasında şehrin gürültüsünden izole; ancak şehre yakın kampüsümüz ile öğrencilerimizin ihtiyacı olan her türlü imkanı sunuyor.
Mudanya Üniversitesi, geleceğe umutla bakan, kariyerinde sağlam adımlarla yürüyen, topluma katkı sağlayan, hayat boyu eğitim bilincini benimsemiş ve geniş vizyona sahip bir nesil yetiştirme hedefiyle kurulmuştur. Üniversitemizin akademik planlaması, öğrencilerin yalnızca seçmiş oldukları alanlarda değil, disiplinlerarası bir yaklaşımla, birçok farklı alanda fikir sahibi bireyler olarak mezun edebilme bilinciyle yapılmıştır.
Üniversitelerin toplumu ileriye taşıyan eğitim yuvaları olduğu düşüncesiyle ülkemize ve dünyaya yeni değerler katabilmek için en yenilikçi eğitim modelleri benimsenmiştir. 
Öncelikli amacımız öğrencilerimizin uluslararası nitelikte bilgi ve kaliteli eğitimi en iyi şartlarda almasıdır.
Türkiye’de eğitim alanında öncü, örnek teşkil edecek bir üniversite olma amacıyla çıktığımız bu yolda, Mudanya Üniversitesi olarak tüm eğitim kadromuzu ve öğrencilerimizi sevgiyle kucaklıyoruz.

 FAKÜLTELER HAKKINDA

 Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

 İnsanlığın karşılaştığı sorunların coğrafi veya kültürel sınırlara bağlı olmadığı dünyamızda, geleceğin mühendisleri ve mimarları, önerecekleri yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerle kilit roldedir. Bu mühendislerin ve mimarların yetiştirilmesi ise ancak enerjiden sağlığa, bilişimden robot teknolojilerine, ileri teknoloji alanlarında eğitimsel ve bilimsel araştırma faaliyeti yürütebilen üniversitelerle mümkündür. Çağın bu yeni gereksinimleri ile süratle değişen dünyada, eğitim ve araştırma laboratuvarları ve akademik personeli ile bu değişime ülkemizde en hızlı şekilde ayak uydurabilecek üniversite, kuşkusuz, Mudanya Üniversitesi’dir.

Mudanya Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, küreselleşmenin getirdiği yenilikçi anlayış ve modern teknolojinin sunduğu endüstri 4.0 uygulamalarıyla yeni gelişen dünyayı tasarlayacak mühendis ve mimarların yetiştirilmesine yeni bir boyut getirecektir. Mudanya Üniversitesinin amaçladığı, sanayi kenti olan Bursa’da özgün ve teknik donanımı yüksek mühendis ve mimar adayları yetiştirmektir. Bununla birlikte, uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip, bilime, araştırmaya, yaşam boyu öğrenmeye adanmış, doğaya ve çevreye duyarlı mühendisler yetiştiren ve bunun yanında bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, toplumun hizmetine sunulmasında öncü bir fakülte olmaktır. Fakültenin en önemli hedefi; geleceğin mühendislik uygulamalarının sürdürülebilir kalkınma ve çevresel, sosyal konulara duyarlı bir yaklaşımla hareket eden, temel bilim ve teknoloji birleşenleri dengelenmiş güncel öğrenim programları, disiplinler arası proje çalışmaları ve üniversite-sanayi iş birlikleri ile, üretim ve hizmet sektörlerinde çalışacak, meslek yaşamlarında ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı olacak, nitelikli ve sosyal sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek ve bilimsel araştırma faaliyetlerini sürekli geliştirmeyi hedefleyen uluslararası bir dünya üniversitesi olmasıdır.  

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

 Mudanya Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi eğitiminde temel ilke, bilginin hızlı üretildiği ve yaygınlaşan teknolojik imkânlarla, dijital veri tabanlarından da istifade edebilen, bilimsel bilginin üretimi yanında toplumsal ve çevresel konulara duyarlı, fikrini özgürce ifade edebilen, eleştiriye açık vizyoner öğrenciler yetiştirmektir. Fakültemiz,çağın getirdiği yenilikçi öğrenme modellerini teorik bilginin yanında yaşamla birleştiren, pratik metotlarla kendini geliştirme ve yeni ufuklara açılma becerisini gösterebilme donamına sahip üretken öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.  

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, üstün nitelikli öğretim elemanları, öğrenciyi merkeze alan kaliteli eğitim programı ve yaşadığımız cağ ile uyumlu, amaca yönelik dersleriyle sanatsal beceri ve estetik anlayışı ön plana çıkaran, sosyal alanlarda kendini geliştiren, üretilen bilgiyi sürdürülebilir kılan ve uluslararası standartlarda gelişimini sürdüren, dünya bilimine katkı sunan öğrenciler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Fakültenin sunduğu olanakların yanında modern dünyanın dinamiklerine uyum sağlayan, dijital çağın gerekliliklerine uygun bilgi birikimi elde eden, dünya ve ülkesindeki değişimleri ve yenilikleri iyi analiz eden, Schopenhauer’in: “düşünce düşlenir” sözüne uygun düşlerini hayata geçiren, bilimsel ürünler ortaya koyabilen, ulusal ve uluslararası projeler üreten ve çevresel süreçlere duyarlı öğrenciler fakültemizde yetişerek topluma faydalı bireyler yetişecektir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Mudanya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, sağlık alanında son teknolojiye dayalı, güncel ve çağdaş bilimsel düşünceyi özümseyen, küresel düzeyde profesyonel donanım ve yetkinliklerle uluslararası kabul gören yaklaşım ve yöntemlerle uzmanlık bilgisine sahip, analitik düşünebilen, alanında karşılaştığı sorunlara yenilikçi, çağdaş, hızlı çözümler üretebilen sağlık profesyonelleri yetiştirmektedir. Eğitim programlarımız hem teorik hem de uygulama alanlarını kapsadığından öğrencilerimize bölgemizde yer alan hastane ve sağlık kurumları ile yapılan eğitim işbirliği protokolleri ile uygulamalı ders ve staj imkânı sunmaktadır. Öğrencilerimiz bu staj imkânları ile anlaşmalı sağlık kuruluşlarında istihdam olanağı bulacaktır.

Günümüz bilim dünyasında multidisipliner yaklaşım, gün geçtikçe daha popüler ve yaygın hale gelmektedir. Sağlık alanındaki teknolojik gelişmeler nedeniyle  hastalıkların tedavileri ve sağlık sorunlarına çözümlerin üretilebilmesi adına bu yaklaşım büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde işleyişi için sağlığın farklı alanlarında eğitim görmüş profesyonellere ihtiyaç, her geçen gün artmaktadır. Mudanya Üniversitesi de dinamik eğitim kadrosu, modern laboratuvarları ve eğitim programının kalitesiyle fark yaratacaktır. Öğrencilerimiz, toplum sağlığına ve sağlığın iyileştirilmesine önemli katkılar sağlayan uygulama ve projelerde yer alacaktır.

Sağlığın korunması ve geliştirilmesi, toplumun bilinçlendirilmesine ve sağlık hizmetinde görev alacak kişi ve kurumların nicelik ve nitelik olarak yeterli olmasına bağlıdır. Bilimsel ve teknolojik gelişmeye paralel olarak saptanan ve insan sağlığında rolü olan pek çok faktörün etkin ve sağlıklı bir şekilde bireylere yansıtılması için Mudanya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültemiz etkin, çağdaş bölümleri ile etik değerlere sahip, hasta ve çalışan haklarına saygılı, kaynakları etkin kullanan, yabancı dil bilen sağlık yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

FAKÜLTELER

Sağlık bilimleri fakültesi

Sanat ve sosyal bilimler fakültesi

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Bilgisayar mühendisliği

Elektrik- elektronik mühendisliği

Endüstri mühendisliği (ingilizce)

İç mimarlık

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İngilizce mütercim ve tercümanlık

İşletme

Psikoloji (ingilizce)

Yeni medya ve iletişim

Sanat ve kültür yönetimi

Sosyoloji

Felsefe

Sağlık bilimleri fakültesi.

Beslenme ve diyetetik

Çocuk gelişimi

Fizyoterapi ve rehabilitasyon

 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Amacımız, üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda sürekli gelişen ve değişen dünyaya, ülkemizin de gereksinimleri doğrultusunda gerek akademik gerekse sektörel anlamda donanımlı bireyler kazandırmaktır. Bu doğrultuda yüksek lisans ve doktora programlarımız ile hedefimiz bilimsel araştırmaları ile dünyaya katkı sağlayacak bilim insanları, profesyonel ve donanımlı bakış açısı ile iş hayatında başarı yaratacak iş insanları ve akademisyenler yetiştirmektir.
Teorinin yanı sıra uygulama alanında da öğrencilerin gelişmesine büyük önem verilmektedir. Bu kapsamda derslerin bir bölümü modern laboratuvar ve atölyelerimizde uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir.
Yenilikçi ve girişimci üniversite olabilmek için iş dünyası-üniversite iş birliğini geliştirebilmek, yapısal olarak ancak sektörel iş birlikleri geliştirmek, bireysel olarak ise alanında uzman profesyonellerin, değişen dünya yaklaşımlarına uygun beceri ve yetkinlikler geliştirmesi ile mümkündür. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, üniversitemizin ilgili akademik ve idari birim koordinasyonunu sağlayarak iş dünyası ve sektörel iş birlikleri ile değer yaratmak konusunda kolaylaştırıcı rol üstlenmektedir. Bu sayede geliştirilen ve sürekli güncellenen program yapıları ve içerikleri ile de çağımız beceri ve yetkinlikleri ile uyumlu, nitelikli insan kaynağının değer yaratmasına katkıda bulunacaktır.