TC İstanbul Kadir Has Üniversitesi

TC İstanbul Kadir Has Üniversitesi

TC

İstanbul

Kadir Has Üniversitesi

 

Kuruluş

1997

Eğitim dil(ler)i

İngilizce

Rektör

Prof. Dr. Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz

Akademik birimler

5 fakülte
1 1 Enstitü

Konum

İstanbul

HAKKINDA

Kadir Has Üniversitesi, 1997 yılında iş insanı Kadir Has'ın öncülüğünde İstanbul'da kurulmuş üniversite. Bugün İstanbul'un çeşitli noktalarındaki kampüslerinde beş fakülte, üç yüksekokul ve iki akademiye sahiptir.

Üniversitenin kuruluş çalışmaları 1992 yılında başlamış ve resmî kuruluşu 28.05.1997 tarih ve 4263 sayılı yasayla gerçekleşmiştir. Üniversiteye ait Selimpaşa Kampüsü'nün inşaatı 1998'de, bugünkü merkez kampüsü oluşturan Haliç kıyısındaki tarihi binanın restorasyonu ise 1999'da başladı. 2001 yılında Bahçelievler Kampüsü hizmete açıldı.

Lisans programları Haliç kenarında bulunan ve restore edilen eski Cibali Tütün Fabrikası ile yeni inşa edilen modern binada, yüksek okulları ise Selimpaşa kampüsündeki modern binalarda eğitime devam etmektedir.

2019 yılı itibarıyla "Yeni Eğitim Modeli" adını verdikleri bir eğitim sistemiyle dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikte mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadırlar. Üniversite bünyesinde bulunan Yaratıcı Endüstriler Platformu (YEP), öğrencilerin projelerine mali destek ve danışmanlık sağlar. Ayrıca "Çekirdek Program" denilen bir eğitim modeliyle tüm bölümlerden birinci sınıfların ortak bir temel eğitim almalarını sağlar.

Çekirdek Program

Öğrencilerin kendi alanları dışında da diğer alanlar hakkında bilgi sahibi olmalarını ve çağın gerektirdiği donanımlara sahip aydın bireyler olmalarını hedefleyen bir eğitim modelidir. 1. sınıfı kapsayan bu eğitim modelinde geleneksel sınav sistemi yerine öğrencilerin program içerisinde sürekli aktif olabilecekleri şekilde görevlendirilmeler ve projeler yer almaktadır. Neredeyse her fakülteden ve her alandan dersler bulunan çekirdek programda öğrenciyi dünyadaki gelişmelere ve durumlara dahil etme ve bunun üzerinden detaylı yorum yapabilme becerisi kazandırma amacı vardır. Dersler tartışmaya açık bir şekilde işlenirken öğrencilerin olaylara bakış açısı zenginleştirilmeye çalışılır.] Ayrıca; "Core Talks" adı altında yapılan seminerlerde, akademisyenler ve alanında uzman kişiler belli başlı konuları gündeme yatırıp bu konular hakkında öğrencileri ve ilgisi olan tüm bireyleri bilgilendirmektedirler.

Dersler

Derslerin bilimden sanata, tarihten toplumbilime uzanan zengin bir içeriği vardır. 1.sınıfın güz döneminde tüm öğrencilerin ortak olarak aldıkları derslerden bazıları şunlardır

KHAS101: Kökenler ve Sonuçları

KHAS103: İnsanlık Tarihi

KHAS105: Evrensel Değerler ve Etik

KHAS107: Tasarım

KHAS109: Hesaplamalı Düşünme

Fakülteler

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Moleküler Biyoloji ve Genetik

İnşaat Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Görsel İletişim Tasarımı

Radyo-Televizyon ve Sinema

Reklamcılık

Yeni Medya

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi

İşletme Bölümü

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Bankacılık ve Sigortacılık

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme]

Psikoloji

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Yönetim Bilişim Sistemleri

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Endüstriyel Tasarım

Mimarlık

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Tiyatro

Hukuk Fakültesi

Hukuk

Yüksekokullar

Yabancı Diller Yüksekokulu

İngilizce Hazırlık Programı

Akademik İngilizce Programı

Modern Diller Programı

Kadir Has Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı

Grafik Tasarımı

Mekatronik

Bankacılık ve Sigortacılık

Dış Ticaret

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Lojistik

Radyo ve Televizyon Teknolojisi

Adalet Meslek Yüksekokul

Adalet Meslek Yüksekokulu

Lisansüstü Eğitim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Lisans Programları

Bilgisayar Mühendisliği (Tezli)

Elektronik Mühendisliği (Tezli)

Endüstri Mühendisliği (Tezli/Tezsiz)

Finans Mühendisliği (Tezli/Tezsiz)

Hesaplamalı Biyoloji ve Bioinformatik (Tezli)

Kültür Varlıklarını Koruma (Tezli/Tezsiz)

Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma (Tezli/Tezsiz)

Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik (Tezli)

Doktora Programları

Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Biyoinformatik ve Genetik

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans Programları

Ekonomi (Tezli/Tezsiz)

Film ve Drama (Tezli/Tezsiz)

Finans Bankacılık (Tezli/Tezsiz)

İletişim Bilimleri (Tezli/Tezsiz)

İşletme (Tezli/Tezsiz)

Kamu Hukuku (Tezli/Tezsiz)

Özel Hukuk (Tezli/Tezsiz)

Tasarım (Tezsiz)

Uluslararası İlişkiler (Tezsiz)

Yeni Medya (Tezli/Tezsiz)

Sinema ve Televizyon(Tezli/Tezsiz)

Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yönetimi(Tezli/Tezsiz)

Psikoloji (Tezli/Tezsiz)

Doktora Programları

Ekonomi

İşletme

Uluslararası İlişkiler

Özel Hukuk

Yönetim Bilişim Sistemleri