TC Ankara Gazi Üniversitesi

TC Ankara Gazi Üniversitesi

TC

ANKARA

Gazi Üniversitesi

Slogan

"Gazili Olmak Ayrıcalıktır"

Kuruluş

1926

Modern 1982

Tür

Devlet

Eğitim dil(ler)i

Türkçe, İngilizce

Bağlılık

Yükseköğretim Kurulu

Rektör

Prof. Dr. Musa Yıldız

Akademik personel

4024

Kayıtlı

yak. 77.000

Konum

Ankara, Türkiye

Yerleşke

Beşevler Kampüsü
Maltepe Kampüsü
Emek Kampüsü
Gölbaşı Kampüsü
Çubuk Kampüsü
 

HAKKINDA

Gazi Üniversitesinin kuruluşu, cumhuriyetin ilanından hemen sonra Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Ankara'da bir enstitü kurulması girişimiyle başlar. Kurulacak bu enstitünün temel amacı yeni Türkiye'nin öğretmen ihtiyacını karşılamaktır. 1926 yılında Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü olarak Konya'da açılan okul, 1924 yılında Ankara'da açılan Musiki Muallim Mektebi ve Gazi Erkek İlk Muallim Mektebi birleştirilir ve günümüzde Gazi Üniversitesi Rektörlük binası olarak kullanılan bina Orta Muallim Mektebi ve Gazi Terbiye Enstitüsü adını alır, Musiki Muallim Mektebi de Enstitü’ye bir bölüm olarak eklenir. Daha sonraki yıllarda Okul, bünyesinde açılan pedagoji ve filoloji bölümleriyle kısa sürede öğretmen yetiştirmede ülkenin öncü ve önder bir eğitim kurumu olur. Adı 1929 yılında 'Gazi' adı başa getirilerek Gazi Orta Muallim Mektebi olarak değiştirilir ve 1976 yılına kadar bu adla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren okul, 1976 yılında ise Gazi Eğitim Enstitüsü adını alır.

Gazi Eğitim Enstitüsüne bağlı olarak Müzik Eğitimi Bölümü 1937 yılında, 1941 yılında Fransızca Eğitimi, 1944 yılında İngilizce Eğitimi bölümü açıldı. 1979 yılında yapılan düzenlemeler sonucu eğitim süresi 4 yıla çıkarıldı ve Gazi Yüksek Öğretmen Okulu olarak değiştirildi.

1968 yılında kurulan Ankara Diş Hekimliği Yüksekokulu olarak kurulan Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 1978 Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlanmış ve adı Diş Hekimliği Fakültesi olarak değiştirilmiş ve Gazi Üniversitesine bağlanmıştır.

Gazi Üniversitesi Türkiye'nin öğretmen yetiştiren ilk eğitim kurumudur.

1971 yılında Ankara Eczacılık Özel Yüksek Okulu Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne başlanmıştır. 1979 yılına kadar Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Eczacılık Yüksekokulu olarak eğitimini sürdüren okul, 1979 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Eczacılık Fakültesi adını almıştır. 1982 yılında ise Gazi Üniversitesi bünyesine Eczacılık Fakültesi olarak alınmıştır.

1976 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı olarak Ankara'da kurulan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesinde eğitim-öğretime başlar. 1984 yılında yapımı başlanan bugünkü Gazi Üniversitesi Hastane binası 30 Haziran 1986'da bitirilir ve Tıp Fakültesi Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesinden ayrılarak yeni hizmet binasına taşınır.

1982-2006

1926 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü olarak kurulan Gazi Eğitim Enstitüsü 1982 yılında 2809 sayılı kanunla, Gazi Üniversitesine dönüştürülür. Gazi Üniversitesinin çatısı altında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi, Ankara Yüksek Teknik Öğretmen ve Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulları yer alır.

1966 yılında Ankara'da öğretime başlayan “Zafer Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu” ve 1967 yılında öğretime başlayan “Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu” ardından, 1968 yılında “Anadolu Kimya Mühendisliği Özel Yüksek Okulu” açılır. Bu üç yüksek okul, 1971 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin bünyesine katılıp, “Ankara Mühendislik ve Mimarlık Yüksek okulu” olarak birleştirilmiş ve aynı yıl kurulan “Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisine” bağlanmıştır. Akademi, daha sonra 1982 yılında kurulan Gazi Üniversitesi bünyesine alınmış ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi çatısı altında eğitim ve öğretime devam etmiştir

Ankara'da 1955 yılında eğitime başlayan Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1971 yılında yürürlüğe giren 1472 sayılı yasa gereği, kendisine muadil özel yüksekokulların bağlanması ile eğitim-öğretim kapasitesini genişletmiştir. Akademiyi oluşturan Ekonomi, İşletme, Maliye ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri, Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksekokulu ile Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, 1982 yılında Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanunla, Gazi Üniversitesi bünyesine alınarak bugünkü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni oluşturmuştur.

1968 yılında Anadolu Eczacılık Özel Yüksekokulu olarak faaliyete başlayan okul 1982 Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi adıyla üniversiteye bağlanmıştır.

1926 yılında Ankara merkezli olarak kurulan Gazi Üniversitesi, Ankara ili dışında da eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmiş, bu bölgelere fakülteler, yüksek okullar ve meslek yüksek okulları kurmuştur. Bu okulların büyük bölümü 2006 yılında kurulan yeni üniversitelerin temellerini oluşturmuştur. Kuruluş yıllarında 9 fakülte, 12 yüksek okul ve 4 enstitüyü bünyesinde barındıran Gazi Üniversitesi 2006 yılına gelindiğinde Türkiye'nin çeşitli illerine yayılmış 25'ten fazla fakülte ve 20 den fazla yüksek okul ve meslek yüksekokulu ile eğitim faaliyetlerine devam etmekteydi. Bu okullar 2006 yılında kurulan Ahi Evran Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi ve Çankırı Karatekin Üniversitelerinin temellerini oluşturdu.

Ayrıca bakınız: Gazi Üniversitesi Ankara Dışı Eski Kampüsleri, Ahi Evran Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi ve Çankırı Karatekin Üniversitesi

2006-2018

2006 yılında Ankara dışı okulların Gazi Üniversitesinden ayrılması ve yeni açılan üniversitelere bağlanması sonucu fakülte sayısı 16'ya yüksek okul sayısı 4'e meslek yüksek okulu sayısı ise 8'e düştü. 2008 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

2009 yılında Eğitim Fakültelerinde yapılan düzenlemeler sonucu Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Fakültesi'ne, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Turizm Fakültesi'ne, Mesleki Eğitim Fakültesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi'ne dönüştürülmüştür. Yine aynı yıl 3 Ekim 2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Senatosu tarafından alınan kararla Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi eski adıyla Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi iki ayrı fakülte haline getirilmiştir.

2014 yılı itibarıyla 21 fakülte, 7 enstitü, 1 Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, 4 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu ve 48 araştırma ve uygulama merkezi ile eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

2018-Günümüz

2018 yılında üniversite bölünerek bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler yeni kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesine geçmiştir. Şu an üniversite bünyesinde 11 fakülte, 5 enstitü, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 35 araştırma ve uygulama merkezi ile eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Hukuk Fakültesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ayrılan bölümler arasındadır.

Rektörlük Binası

Mimar Kemaleddin

Gazi Üniversitesinin merkez yerleşkesinde bulunan Gazi Üniversitesi Rektörlük binasının temeli 8 Ağustos 1927 yılında atılmış ve 1930 yıllarda da bitirilmiştir. Gazi Eğitim Fakültesi birçok önemeseri bulunan Mimar Kemaleddin'in son eseridir. Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nun 1984 yılında aldığı kararla Gazi Üniversitesine devredilen bu bina, bugün üniversitenin Rektörlüğü, Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı, laboratuvarlar, Resim Heykel Müzesi ve Sanat Galerisi olarak kullanılmaktadır, ayrıca binanın üstünde bir gözlemevi bulunmaktadır; ancak şu an faaliyette değildir. Ankara'nın mimarisi ve tarihini yansıtan bina ve mimarı Mimar Kemaleddin'in portresi 1 Ocak 2009 tarihinde tedavüle giren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dokuzuncu emisyon banknotlarından olan 20 Türk lirası banknotunun arka yüzünde kullanıldı.

Akademik Birimler

Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü

Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Laboratuvarlar

Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Fakülteler

Teknik Eğitim Fakültesi

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Biyofizik

Fizyoloji

Histoloji ve Embriyoloji

Tibbi Mikrobiyoloji

Tıp Bilişimi

Tıp Eğitimi

Tıp Etiği ve Tıp Tarihi

Tıbbi Biyokimya

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Adli Tıp

Çocuk Ruh Sağlığı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Enfeksiyon Hastalıkları

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Göğüs Hastalıkları

Halk Sağlığı

İç Hastalıkları

Kardiyoloji

Nöroloji

Nükleer Tıp

Radyasyon Onkolojisi

Radyoloji

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Tıbbi Farmakoloji

                                                                                                       Tıbbi Genetik                                                                                                         

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anestezi ve Reanimasyon

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi

Genel Cerrahi

Göğüs Cerrahisi

Göz Hastalıkları

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kalp ve Damar Cerrahisi

Kulak Burun Boğaz

Ortopedi ve Travmatoloji

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Tıbbi Patoloji

Üroloji

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı

Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı

Temel Eğitim Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı

Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı

Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı

Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı

Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı

Özel Eğitim Bölümü

Zihinsel Engelliler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Görme Engelliler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Üstün Zekâlılar Eğitimi Ana Bilim Dalı

Çok Engelliler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı

Felsefe Grubu Eğitimi Ana Bilim Dalı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı

Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı

Fransız Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı

İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı

Fen Fakültesi

İstatistik

Matematik

Fizik

Kimya

Biyoloji

Edebiyat Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Mimarlık

Şehir ve Bölge Planlama

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Anabilim Dallar

Biyokimya Anabilim Dalı

Analitik Kimya Anabilim Dalı

Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Eczacılık Meslek Bilimleri

Anabilim Dalları:

Farmakoloji Anabilim Dalı

Farmakognozi Anabilim Dalı

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

Eczacılık Teknolojisi

Anabilim Dalları:

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Diş Hekimliği Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Görsel İletişim Tasarımı

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Heykel Bölümü

Temel Sanat Bilimleri

Fotograf ve Video

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İletişim Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Beslenme ve Diyetetik

Hemşirelik

Sosyal Hizmet

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Teknoloji Fakültesi

Turizm Fakültesi

Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi

Devlet Konservatuvarı

Rektörlüğe Bağlı Bölümler

Enformatik Bölümü

Yabancı Diller Bölümü

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

Türk Dili Bölümü

Güzel Sanatlar Bölümü

Enstitüler

Fen Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Bilişim Enstitüsü

Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Güzel Sanatlar Enstitüsü

Yüksek Okullar

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Tapu Kadastro Yüksekokulu

Meslek Yüksek Okullar

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Adalet Meslek Yüksekokulu

Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Maliye Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu

Atatürk Meslek Yüksekokulu

Ankara Meslek Yüksekokulu

Gazi Meslek Yüksekokulu

Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu

Ostim Meslek Yüksekokulu

Kazan Meslek Yüksekokulu