Diploma Tanınırlığı ve YÖK Denkliği

Diploma Tanınırlığı ve YÖK Denkliği

Yurt Dışında Yükseköğretim 

Diploma Tanınırlığı ve YÖK Denkliği

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI İÇİN ÖNLİSANS VE LİSANS BAŞVURULARINDA İSTENİLEN BELGELER

1) Online denklik ön başvuru formu,

Online ön başvuru yapıldıktan sonra başvuru formunun çıktısının alınması ve imzalı bir şekilde başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

2) Rıza beyanı,

Rıza beyanı formunun eksiksiz olarak doldurulması ve imzalı bir şekilde başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

3) T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,

4) Denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

5) Yükseköğretime başlanılan yıl hazırlık öğrenimine tabi olanların hazırlık eğitimi aldıklarına ve başarılı olduklarına dair belge,

6) Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/kredilerini ve ders notlarını gösteren onaylı not çizelgesi aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

7) Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki (diploma supplement) aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi (*),

8) Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir onaylı not çizelgesi aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri veya Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

9) Bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalar için, öğrenim görülen ülke tarafından düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

10) Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası kuruluşların çatısı altında kurulmuş yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalara, ilgili yükseköğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

11) Yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti,

12) İl emniyet müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi aslı,

13) Çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge,

14) KKTC'de bulunan üniversitelerden mezun olanlar için KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Muhaceret Müdürlüğü ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüklerinden temin edecekleri giriş-çıkış bilgilerini gösterir belge,

15) Tanıma/Denklik başvurusu esnasında istenen tüm belgelerin RENKLİ fotokopisi,

16) Başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren dekont.

*Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki ibraz edemeyenlerin bu durumu açıklayan ve ilgili yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülkenin yetkili makamlarından edinecekleri belge.

 

2020-2021 eğitim-öğretim yılı ile 2021-2022 eğitim-öğretim yılında (pandemi dönemi) yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının sağlık alanlarından mezun olan ve diplomalarının denklik işlemleri için Kurulumuza başvuracak adayların;

1. İnternlik eğitiminin alınıp alınmadığı; yüzde kaçının örgün/yüz yüze ve yüzde kaçının online eğitim şeklinde alındığını gösterir mezun olunan yükseköğretim kurumundan alınacak resmi belge aslı,

2. Bu belgenin Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri ya da Türkiye Cumhuriyeti noterleri tarafından onaylı sureti ve onaylı Türkçe tercümesi.

Başvuru evrakları ile ibraz etmeleri gerekir.​​

 

Uyarı: KKTC yükseköğretim kurumlarından mezun olan başvuru sahiplerinin ilgili modülde yer alan bilgileri de dikkate alarak başvuru yapması gerekmektedir.

 

Uyarı: Aşağıdaki durumlarda bir önceki eğitim-öğretime ilişkin olarak alınan diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya bu diploma ya da mezuniyet belgesinin alındığı kurum, Türkiye Cumhuriyeti dış Temsilcilikleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Noterleri tarafından onaylı sureti istenir:

a) Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlamaları nedeniyle ÖSYM tarafından yapılan sınava girmeden KKTC üniversitelerinin kendi yaptıkları sınavı ile kayıt olan T.C. vatandaşlarından lise diploması,

b) Ortaöğrenimini kesintisiz olarak KKTC’de örgün eğitim veren bir eğitim kurumunda tamamlayan T.C. vatandaşlarından lise diploması,

c) Ortaöğrenimden ön lisansa ders transferi varsa, ortaöğreniminin Türkiye’de görüldüğü durumlarda lise diploması,

d) Ortaöğrenimden lisansa ders transferi varsa, ortaöğreniminin Türkiye’de görüldüğü durumlarda lise diploması,

e) Ön lisanstan lisansa ders transferi varsa, ortaöğreniminin Türkiye’de görüldüğü durumlarda ön lisans diploması,

f) Lisanstan yüksek lisansa ders transferi varsa, lisans öğreniminin Türkiye’de görüldüğü durumlarda lisans diploması.

 

NOT: Denklik başvurusu yapıldıktan sonra yukarıda yer almayan herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulması halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ek bilgi ve belge istenebilir.

Yükseköğretim Kurulu

   

​   

 ​ 

 


Yurt dışında üniversite okumak isteyen öğrencilerin aklına takılan; 

Diplomamı aldıktan sonra Türkiye’de mesleğimi yapabilir miyim?

Diplomam Türkiye tarafından geçerli sayılır mı?

YÖK diplomama denklik verir mi?

Sorularına yanıtlar ve en çok karıştırılan konulardan Türkiye’de üniversitelerin tanınırlığı ve YÖK’ün denkliği hakkında bilmeniz gerekenler.

➠ Tanınma ve denklik kavramları sürekli karıştırılmakta olup internette bu konu üzerinde birçok yanlış bilgi dolaşmaktadır.

 ♦ Yurt dışında almış olduğunuz diplomanın Türkiye’de geçerli olabilmesi için YÖK tarafından ‘tanınması’ gerekir. Aldığınız diplomanın resmi olarak ülkemizde derece ve akademik eşdeğerliliği yani ‘denklik’ ini istemeniz YÖK tarafından incelemeye alındıktan sonra sağlanır. Üniversitenin YÖK tarafından tanınması demek diplomanıza ‘doğrudan denklik’ vermesi anlamına gelmemektedir. Bazı ülkelerde lisans eğitimi sonrasında ek bir eğitim alınması veya bazı sınavlardan geçirilmesi gerekmektedir. Türkiye’de ise lisans diploması doğrudan meslek icrasına izin vermektedir.

 ♦ Doğrudan meslek icrasına izin veren tıp, hemşirelik, diş hekimliği, ebelik, veterinerlik, eczacılık, hukuk, öğretmenlik, mimarlık programlarının denklik işlemlerinde ders, staj tamamlama, seviye tespit sınavı gibi farklı SYBS (Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemleri) süreçleri uygulanmaktadır.

 ♦ Örneğin Tarih öğretmenliği mezunuysanız ve Türkiye’de mesleğinizi yapmak istiyorsanız YÖK sizin Türk tarihi bilginizi sınava tabi tutar.

 ♦ Hukuk üzerinden örnek verecek olursak ise her ülkenin hukuk mevzuatı farklı olmasından kaynaklı Türkiye’de avukatlık veya hakimlik yapmak istiyorsanız Türkiye Barolar Birliği, Türk hukuk sistemi ile ilgili fark derslerinizi tamamlamanız talebinde bulunacaktır. YÖK’ün belirleyeceği bir üniversitede bu fark derslerinizi tamamladıktan sonra diplomanızın denkliğini alabilirsiniz.

 ♦ Ülkemizde tıp programlarında diploma KPSS ile kamuda veya doğrudan özelde istihdama yani iş alanına izin vermektedir. Dünyada birçok ülkede tıp denkliği istihdamda, ülkemizden farklılık gösterir. Örneğin Türkiye’de tıp diploması almış biri Amerika’da mesleğini yapmak isterse USMLE 1, USMLE 2 ve USMLE 3. basamak sınavlarını geçmek zorundadır.

 ♦ Yurt dışında tıp alanlarında diploma almış birini dosya üzerindeki eğitim süreleri, kredi ve stajları ülkemiz ile eşdeğer ise ve mezun olunan program YÖK ya da “Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu” (WFME) tarafından tanınıyorsa ya da Dünya sıralamalarında ilk 1.000’e giriyorsa sınavsız ‘doğrudan denklik’ verilir.

 ♦ Mezun olduğu üniversite bu koşulları sağlamıyor ise yeterliliklerini ölçmek için Seviye Tespit Sınavları (STS) yapılmaktadır. Yılda iki kez yapılan STS’den %40 puan alınmanız beklenmektedir. Kişi ister yazılı, ister pratik sınava girebilmektedir. Başarılı olan adaylar kendi seçtikleri tıp fakültesinde en az 6 ay Türk Sağlık Sistemi’ne adaptasyon için Klinik Pratik yaptıktan sonra denklik işlemleri tamamlanmaktadır.

Son olarak Yurt dışında Türkçe aldığınız eğitimlere YÖK denklik vermemektedir. 

 

 Yurt dışında üniversite eğitimi almak isteyen aday öğrencilerimiz bize başvuru formundan ulaşabilir, merak ettiğiniz herhangi bir soruda bize 

✉  [email protected]  adresinden mail atabilir ,

☎   0553 027 33 33  numaralı hattımızdan arayabilir veya whatsapp üzerinden yazabilirsiniz.

 

ECS Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı