Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

SIKCA SORULAN SORULAR

1) Yurt Dışı Eğitimi nedir ?
- Öğrencinin eğitim hayatını devam ettirmek için yurt dışına gitmesi ve belli bir süre boyunca eğitim hayatını yurt dışında sürdürmesidir.

2) Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı nedir ?
- Bireyleri yurt dışı eğitim hakkında bilgilendiren, anlaşmalı okullara yerleştiren, rehberlik
yapan kurumlardır.

3) Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı hangi eğitimleri sağlamaktadır ?
 - Lise, Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora eğitimi almalarına katkı sağlamakla birlikte dil eğitimini almalarını da sağlamaktadır.

4) Yurt dışı dil okulu nedir ?
 - Farklı ülkelerde dil eğitimi veren, bulundukları ülkelerin Eğitim Bakanlığı onaylı akreditasyonlu ve çok uluslu okullardır.

5) Dil okulu eğitimi ne kadar sürmektedir ?
- Akademik sömestre programları 20-24 hafta, akademik yıl programları ise 33-36 hafta arasında değişmektedir.

6) Dil okuluna gitmek için vizeye ihtiyaç var mıdır ?
-Dil eğitimi için gidilecek yere bağlıdır. Vize olmadan bir ülkede 90 güne kadar kalabilirsiniz. Geçerli bir pasaport, dönüş bileti ve elektronik giriş iznine(ESTA) ihtiyaç vardır.

7) Eğitim Danışmanları vize alımında yardımcı olur mu ?
-Eğitim paketlerinde sunulan hizmet içerisinde vize işlemleri de yer almaktadır.

8) Yurt dışı eğitimde üniversite eğitimi kaç yıl sürmektedir ?
– Lisans eğitimi genelde 3-4 yıl sürmektedir. Avrupa genelinde eğitim süresi 3 yıldır.

9) Yurt dışında lise okumak mümkün müdür ?
– Evet mümkündür. Eğitim süresi 3 yıldır.

10) Lisenin son senesi yurt dışında okunabilir mi ?
-Son sene yurt dışında okunabilir, diploma alınabilir. bu uygulama ise en çok Amerika ve Kanada’da uygulanmaktadır.

11) Lise  mezunları dil okuluna gidebilir mi ?
-Dil okuluna gitmek için öğrenci şartı aranmamaktadır ve yaş sınırlaması yoktur.

12) Yurt dışı dil eğitiminden sonra sertifika alınır mı ?
– Evet, eğitimden sonra katılım ve tamamlama sertifikaları verilir.

13) En uygun fiyat ile hangi ülkelerde eğitim alınabilir ?
– Ukrayna, Rusya,Azerbaycan ve Gürcistandır

14) Lise eğitimini yurt dışında almanın avantajları nelerdir ?
– Dil gelişimine erkenden adım atmak
– Mezun olunan ülkede üniversite eğitimine devam etmek
– Farklı insanlarla iletişim kurarak kişisel gelişim sağlamak
– Yurt dışında lise eğitimi alan kişi, Türkiye’deki üniversitelere sınavsız kayıt yaptırabilir.

15) Yurt dışında konaklama imkanı nelerdir ?
– Yatılı yurtta veya imkanlara göre evde konaklama vardır.

16) Yatılı yurt tipi konaklama nasıl sağlanır ?
– Öğrenciler okulun bünyesindeki yatılı yurtlarda kalırlar. Yurtlar genelde kampüs ile aynı yerde olur.

17) Yatılı yurtta odalar kaç kişiliktir ?
– Odalar 2-3-4 kişiliktir.

18) Yatılı yurtta kalmanın avantajları nelerdir ?
– Yurda yerleştiren okul, farklı kültürden öğrencilerin aynı oda da kalmalarını sağlayarak hem kişisel gelişimlerini hem de farklı kültürler tanımalarını sağlamaktadır.

19) Ön lisans eğitimi için gereken evraklar nelerdir ?
– Nüfus kimlik fotokopisi
– Doğum Belgesi
– Pasaport
– 3*4 12 adet biyometrik fotoğraf
– Lise diploması
– Lise transkripti

20) Lisans eğitimi için gereken evraklar nelerdir ?
– Nüfus kimlik fotokopisi
– Doğum Belge- Sağlık Raporu
– Sabıka Kaydı
– Pasaport
 3*4 12  adet biyometrik fotoğraf
– Lise diploması
– Lise transkripti
– Ön lisans mezunu kişiler lisans eğitimi alabilirler. Bunun için gereken evraklar ön lisans diploması transkripti gerekmektedir.

21) Yurt dışı lise eğitiminde okul tipleri nelerdir ?
– Public High School: Bu tip liseler devlet lisesidir. Devlet liselerinde okuyan öğrencilerin konaklamaları aile yanında yapılmaktadır. Öğrenciler bu programa sadece 1 kez (1 yıl) katılabilmektedirler.
– Private High School: Bu tip liseler özel liselerdir. Özel liselerde okuyan öğrencilerin konaklamaları aile yanında yapılmaktadır. Öğrenciler bu programa birden fazla kez katılabilmektedirler.
– Boarding School: Bu tip liseler yatılı liselerdir. Konaklamalar okullara ait yurtlarda yapılmaktadır. Öğrenciler bu programa birden fazla kez katılabilmektedirler.

22) Yurt dışı lise eğitim program süreci nasıldır ?
– Öğrencinin İngilizce seviyesini tespit etmek için ELTIS sınavına girilir.
– Öğrencinin ve velinin beklentileri doğrultusunda öğrencinin uygun bir liseye yerleşimi yapılır ve vize için gerekli yasal formlar gerçekleştirilir.
– Öğrenci vizeye başvuru yaparak vizesini alır ve konaklama detayları gelir.
– Öğrenci okul başlangıç tarihine en az 2 gün kala yurt dışına uçar ve lokal oryantasyona katılır.

23) Yurt dışında alınan 3 yıllık lise eğitimi sonunda alınan diploma Türkiye’deki lise diplomasına eş değer midir?
– Yurt dışında alınan 3 yıllık eğitim diploması Türkiye’deki 4 yıllık lise diplomasına eş değerdir.

24) Azerbaycan üniversitelerinde lisans veya yüksek lisans eğitimi almak için şart olan şeyler nelerdir?
– Azerbaycan Türkçesi, İngilizce ve Rusça dillerinden birinde yeterli seviyede olmak şarttır.

25) Azerbaycan Üniversitelerinin eğitim için başvuru tarihleri ne zamandır?
– Azerbaycan Üniversitelerinde eğitim yılı Eylül-Ekim aylarında başlamaktadır. Başvurular çoğunlukla 1-15 Eylül arasında olmaktadır.

26) Azerbaycan üniversitelerinde eğitim için burs imkanı var mıdır?
– Azerbaycan Üniversiteleri Türkiye’den gelen öğrenciler için çeşitli burs imkanları sağlamaktadır. Yüksek akademik başarı, sportif ve sosyal başarı gibi nedenlerle kısmi veya tam burs kazanmanız mümkündür.

27) Ukrayna’da eğitim almanın ekonomik şartları nasıldır?
– Ukrayna’da eğitim almak ekonomik açıdan Türkiye ile kıyaslandığında çok daha uygun olduğu görülmektedir. Ukrayna’da üniversitelerin büyük bölümünde okul harcı ve yurt dahil toplam yıllık maliyet ortalama 2.500 – 3.000 USD arasındadır.

28) Yurt dışı eğitim için Bologna antlaşması neden önemlidir?
– Bologna antlaşması toplamda 47 ülkenin kabul ettiği bir süreçtir. Bu süreç Yüksek öğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek, Yüksek öğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını oluşturmak, yaşam boyu öğrenimi gibi durumları hedeflediği için ve Türkiye’de bu süreci kabul eden ülkelerden olduğu için yurt dışı eğitimde alınan diplomalar Türkiye’de de YÖK tarafından geçerli sayılmaktadır.

29) Ukrayna’da hangi diller ile eğitim almak mümkündür?
– Ukraynaca, Rusça ve İngilizce dillerinden herhangi birini seçerek eğitim almak mümkündür.

30) Polonya’da hangi diller ile eğitim verilmektedir?
– Polonya’da eğitimler İngilizce veya Lehçe dilleri ile verilmektedir.

31) Polonya’da üniversite eğitimi almak için hangi durumlara bakılarak öğrenci kabul edilir?
– Polonya üniversiteleri, başvuruda bulunan adayların lisede almış oldukları dersler, başarı durumları, yeterlilikleri ve tercihleri doğrultusunda kabul vermektedir.

32) Polonya’da üniversite eğitim süreleri nedir?
– Polonya üniversitelerinde lisans eğitimi üç yıl sürer. Bazı mühendislik bölümlerinde ise bu süre 4 yıla çıkmaktadır. Polonya’da tıp eğitimi altı, eczacılık ve diş hekimliği eğitimi ise beş yıl sürmektedir.

33) Polonya’da üniversite eğitimi almak için herhangi bir sınava girmek gerekir mi?
– Orta öğrenimini Türkiye’de tamamlayan ve yurt dışında eğitime başladığı yıl CWTS, Sanghai ve URAP tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 1.000 içerisindeki bir üniversiteye yerleşmeyen adayların, yurt dışında eğitime başlayacakları yıl Türkiye’de YGS ve LYS’ ye girmeleri, Tıp doktorluğu alanında ilk 50 bin, Hukuk alanında ilk 190 bin, Mimarlık alanında ilk 250 bin ve Mühendislik alanında ilk 300 bin içerisinde yer almaları gerekmektedir. 
34) ECS Yurt Dışı Danışmanlık şirketi hangi fakültelerde eğitim sağlamaktadır?
– Tıp Fakültesi
– Hukuk Fakültesi
– Diş Hekimliği
– Biyoloji Fakültesi
– Biyokimya
– Biyofizik
– Botanik
– Viroloji
– Genel ve Moleküler Genetik
– Zooloji
– Ekoloji
– Mikrobiyoloji
– İnsan ve Hayvan Fizyolojisi
– Bitki Ekolojisi ve Fizyolojisi
– Sitoloji, Histoloji ve Biyolojik Gelişim
– Jeoloji Fakültesi
– Genel ve Tarihsel Jeoloji
– Mineraloji, Jeokimya ve Petroloji
– Maden Yakıtları Jeolojisi
– Petrol Jeolojisi
– Hidroloji ve Jeoloji Mühendisliği
– Jeofizik
– Coğrafya Fakültesi
– Fiziksel Coğrafya ve Jeoloji
– Meteoroloji ve Klimatoloji
– Jeomorfoloji ve Paleografi
– Ekonomik ve Sosyal Coğrafya
– Dinsel Coğrafya ve Turizm
– Jeodezi ve Hidrokimya
– İktisat Fakültesi
– Teorik ve Uygulamalı İktisat
– İktisat Teorisi
– Uluslararası Ekonomi
– Yenilikçi ve Yatırım Faaliyetlerin Yönetimi
– Muhasebe ve Denetim
– Finans
– Sigorta ve Risk Yönetimi
– Ekolojik Yönetim Girişimcilik
– İstatistik ve Demografi
– Girişimcilik
– Tarih Fakültesi
– Slav Tarihi
– Modern ve Yabancı Ülkelerin Çağdaş Tarihi
– Antik ve Orta Çağ
– Rusya Tarihi
– Arkeoloji ve Müzecilik
– Arşiv Çalışmaları ve Özel Tarih Bilimi
– Yerel Tarih ve Etnoloji
– Elektrik- Elektronik Mühendisliği
– Elektrik
– Yarıiletken Elektroniği
– Fiziksel Elektronik
– Kriyojeni ve Mikro Elektronik
– Kuantum Radyofizik
– Matematik ve Kurumsal Radyofizik
– Tıbbi Radyofizik
– Sibernetik Fakültesi
– Operasyon Araştırma
– Bilgi Sistemleri
– Matematiksel Bilişim
– Komplike Sistem Modelleme
– Hesaplamalı Matematik
– Uygulamalı İstatistik
– Sistem Analizi ve Karar Verme
– Teorik Sibernetik
– Teori ve Programlama Teknolojisi
– Psikoloji Fakültesi
– Sosyal Psikoloji– Gelişim Psikolojisi
– Sosyoloji Fakültesi
– Endüstriyel Sosyoloji
– Sosyal Araştırma Teknikleri ve Metodolojisi
– Sosyal Yapılar ve Sosyal İlişkiler
– Teori ve Sosyoloji Tarihi
– Fizik Fakültesi
– Fizik
– Deneysel Fizik
– Metal Fiziği
– Moleküler Fizik
– Nükleer Fizik
– Optik
– Uzay Fiziği ve Astronomi
– Mekanik ve Matematik Fakültesi
– Cebir ve Matematiksel Mantık
– Genel Matematik
– İntegral ve Diferansiyel Denklemler
– Matematiksel Analiz
– Olasılık Teorisi ve Matematiksel İstatistik

35) SAT ( Scholastic Aptitude Test) nedir ?
– SAT ( Scholastic Aptitude Test): Amerika merkezli bir sınav olup, yüksek okul ve üniversitelere girişte birçok ülke tarafından kabul gören bir sınavdır.
Türkiye’de eğitim almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye üniversitelerine yerleştirilmesi sürecinde de birçok üniversite tarafından kabul edilmektedir.

36) ACT (American College Testing) nedir ?
– Amerika merkezli olup Sat gibi, üniversitelere başvuran öğrencilerin seviyelerini tespite yönelik bir sınavdır. Özellikle yıllarda Sat sınavına alternatif bir sınav olmuş, ve Yüksek öğretim Kurulu da dahil, dünya geneli üniversitelerde kabul görmektedir.

37) TOEFL – IELTS nedir ?
– Dünyaca geçerliliği olan, gerek akademik çalışmalarda gerekse iş dünyasında istenen, İngilizce yeterliliği standart olarak ölçen sınavlardır.

38) ECS Eğitim Danışmanlık şirketi, TOEFL- IELTS sınavı için hangi ülkelerde eğitim vermektedir ?
– TOEFL- IELTS eğitimi Amerika, Kanada ve Avustralya’da TOEFL- IELTS Yetkili Sınav Merkezleri olan dil okullarında verilmektedir.

39) TOEFL- IELTS Eğitim programı ne kadar sürede verilmektedir ?
– TOEFL- IELTS Eğitim programı öğrencinin katılacağı programa göre değişmektedir. Fakat eğitim süresi ortalama 4- 8 hafta arasındadır.

40) TOEFL- IELTS Yoğun Program öğrencileri haftada kaç saat ders almaktadır ?
– Yoğun Program öğrencileri haftada 25-30 saatlik ders almaktadır.

41) TOEFL- IELTS Eğitim programına katılmak için yeterli İngilizce seviyesine sahip olunmadığında ne yapılmaktadır ?
– Genel İngilizce programına alınarak alt yapı sağlanır. Alt yapıdan sonra öğrenci TOEFL- IELTS Eğitim programına katılabilir.

42) TOEFL- IELTS Eğitim programına kimler katılabilir ?
– Orta düzey İngilizce bilgisi olan 16 yaş üstündeki kişiler katılabilmektedir.

43) ACT Eğitim programına katılmak isteyen öğrenciler ne zaman başvuru yapabilir ?
–  ACT sınavına okullara başvuru yapmadan 2 ay önce girmeleri gerekmektedir.

44) ACT sınavlarının sonuçları ne zaman açıklanmaktadır ?
– ACT sınavları sınavın yapıldığı tarihten 2 ile 8 hafta sonrasında açıklanmaktadır.

45) ACT sınavına kişi en fazla kaç kez katılabilmektedir ?
– ACT sınavına bir kişi en fazla on iki defa katılabilmektedir.

46) ACT sınavında toplam kaç soru sorulmaktadır ? Sınav süresi ne kadardır ?
– Toplam soru sayısı 215’dir. Sınav yaklaşık 3 saat sürmektedir. Eğer yazma bölümüne de katılacaksanız süre 3.5 saat olacaktır.

47) ACT sınavı kaç bölümden oluşmaktadır ?
– ACT sınavı yazma bölümüne de katılım sağlandığı takdirde, toplam beş bölümden oluşmaktadır. Öğrenciye, İngilizce, matematik, fen ve okuma ile ilgili sorular yönetilir.

48) ACT sınavı soru dağılımı ne şekildedir ?
– Soru dağılımı; 75 İngilizce, 60 matematik, 40 okuma ve 40 fen sorusu olacak şekilde belirlenmiştir. Sınavda soruları test şeklindedir. İngilizce bölümünde öğrenciye 40 dilbilgisi ve 35 kelime bilgisi sorusu yöneltilir. Matematik bölümünde cebir, geometri ve trigonometri soruları yer almaktadır. Okuma kısmında 20 tane sosyal ve doğa bilimleri ile 20 tane sanat ve edebiyat soruları yer almaktadır.

49) ACT sınavında öğrencinin yanında neler bulundurmalıdır ?
– Sınav günü öğrencinin yanında; sınava giriş belgesi, fotoğraflı kimlik, 2 adet kurşun kalem ve silgi ile hesap makinesi bulunmalıdır.

50) ACT sınav merkezleri nerelerde mevcuttur ?
• Ankara: Turkish American Association
• Antalya: Els Express Language Schools
• Bursa: Ted Bursa Collage
• Denizli: Özel Server Gazi Lisesi
• Erzurum: Özel Aziziye Koleji
• İstanbul: MEF Schools
• İstanbul: ST Georg Austrian College
• İstanbul: Ted Istanbul College
• İzmir: Isıkkent High School
• Tarsus: Tarsus American College

51) ACT ders paketlerinin içerisinde kaç ders mevcuttur ?
– Her bir ders paketi 20 dersten oluşmaktadır ve bu derslere ek olarak 10 tane de deneme yapılmaktadır.

52) SAT I Reasoning Test kaç ölümden oluşmaktadır ?
• Evidence-Based Reading and Writing;
• Reading and Writing and Language olmak üzere 2 bölümden oluşur.
• Reading bölümü 52 sorudan oluşur ve 65 dakikadır.
• Writing and Language bölümü 44 sorudan oluşur ve 35 dakikadır.

53) SAT sınavına kimler katılabilmektedir ?
– Öğrenciler bu sınava 11. sınıfı bitirdikten sonra katılabilmektedir.

54) SAT sınavı ne zaman yapılmaktadır ?
– Sınav ekim, kasım, aralık, ocak, mayıs ve haziran aylarında yılda 6 kere ve cumartesi günleri yapılmaktadır.

55) SAT sınav sonuçları ne zaman açıklanır ?
– Sınav yapıldıktan 3-4 hafta sonra açıklanır ve kayıtlar sırasında istenen üniversitelere online olarak yollanır.

56) SAT II SUBJECT TEST nedir ?
– SAT I’in ikinci ayağı olan sınavdır. Bu bölümde öğrencilerin kendi alanlarıyla ilgili detaylı sorular sorulur. Öğrenciler okumak istedikleri bölümlere uygun dersler seçerler ve bu derslerin sınavlarına girerler.

57) ECS Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı tarafından verilen subject testler nelerdir?
• Biology
• Chemistry
• Physics
• Mathematics I
• Mathematics II
• French
• Literature
• US History
• World History
• Spanish
• German
• Italian

58) ECS Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı SAT I ders paketleri nelerdir ?
– SAT I için her bir ders paketi ( İngilizce ve matematik) 20 dersten oluşmaktadır ve bu derslere ek olarak 10 tane de deneme yapılmaktadır.

59) AP ( Advance Placement) programı nedir ?
AP Programı öğrencilere, lisedeyken üniversite seviyesindeki dersleri alma ve bu derslerden üniversitede muaf olma imkanı sağlar. Özellikle öğrencilerin yurt dışı üniversite başvurularında kabul aşamasında, bir öğrencinin lise döneminde AP dersleri almış ve sınavlardan başarıyla geçmiş olması akademik eğitim için hazır olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.
60) AP ( Advance Placement) sınavı ne zaman yapılmaktadır?
– Her yıl sadece bir kere Mayıs ayında yapılmaktadır.

61) AP ( Advance Placement) programında verilen dersler nelerdir ?
• AP Calculus AB- BC
• AP Fizik
• AP Chemistry
• AP Biology
• AP Psychology
• AP Computer Science
• AP Macro-Micro Economics
• AP European, World, US History
• AP Statistics
• AP Comparative Government and Politics

62) AP ( Advance Placement) programında dersler nasıl işlenmektedir ?
– Dersler öğrencilerin talebine göre bireysel ya da sınıf/yakın arkadaşlarının beraber çalışma ve ders yapma talebine göre en fazla 2 kişilik gruplar halinde işlenmektedir. Derslerin süresi ortalama 2 saattir, dersler konu bütünlüğü ve öğrencinin odaklanmasına göre sapmalar dâhilinde daha uzun veya kısa sürebilmektedir.

63) IELTS (International English Language Testing System) Programı nedir ?
– İngilizcenin kullanıldığı ülkelerde yaşamak, eğitim almak ya da çalışmak isteyenlerin girmesi gereken bir sınavdır. Dünya çapında geçerliliği vardır ve dil becerilerinin adil ve doğru bir şekilde saptanmasını sağlar.

64) IELTS Sınav Sistemi nasıl uygulanmaktadır ?
–  IELTS bilgisayarlı ve kâğıt versiyonu olmak üzere iki farklı şekilde yapılan bir sınavdır. 2 oturumda yapılır. İlk oturumda okuma, yazma ve dinleme bölümleri tamamlanır, ikinci oturumda ise konuşma bölümü tamamlanır.

65) IELTS Sınav Sistemi’nde puanla nasıl yapılmaktadır ?
– Adaylar sınavın dört farklı bölümü için farklı notlar alırlar. Her bir bölüm 9 puan üzerinden değerlendirilir. Alınan notların ortalaması IELTS notunu oluşturur.

66) IELTS Sınavı ne zaman yapılmaktadır? Öğrencinin kaç kere katılma şansı vardır ?
– Yaklaşık 2 haftada bir yapılan sınava birden fazla kez girmek mümkündür.

67) IELTS Sınav puanı kaç yıl geçerlidir ?
–  IELTS Sınav puanı 2 yıl geçerlidir.

68) IELTS Sınavından beklenilen puan alınmadığından öğrenci itiraz hakkına sahip midir ?
– Evet, öğrenci sınavın yeniden puanlanması için başvuru yapabilir. Buna Sonuç İncelemesi (Enquiry on Results/EOR) adı verilir. Yeniden puanlanmasını istediğiniz sınav bölümlerini seçebilirsiniz. Bu isteği, sınava girdiğiniz sınav merkezine iletmeniz gerekir.

69) IELTS Sınav puanına ne kadar süre içerisinde itiraz edilmelidir ?
– Yeniden puanlama için, sınava giriş tarihinizden itibaren en geç altı hafta içinde [email protected] adresine başvuru yapmanız gerekir.

70) IELTS Sınav puanına itiraz sonucu ne kadar sürede incelenir ?
– Sonuç İncelemesinin tamamlanması ortalama 28 gün sürer.

71) Öğrencinin yurt dışında aylık yurt ücreti ne kadardır ?
–  Aylık yurt ücreti 50-150 $ arasındadır.

72) Yurt dışında eğitim alan öğrencinin aylık gideri ne kadardır ?
– Yurt dışında eğitim alan öğrencinin aylık gideri ortalama 200-300 $ dır.

73) Yurt dışı eğitimine gidecek öğrencilere paket içerisinde verilen hizmetler nelerdir ?
Evrak Tercümesi
Davetiye Mektubu
Vize Oturumu
Sağlık Sigortası
Hazırlık Paketi
Yurt Ücreti
Havalimanından karşılama
Şehir- üniversite rehberliği
Eğitim süreci sonlanana dek danışmanlık hizmeti